Strefa Bydło

Zagospodarowywanie odpadów z hodowli bydła

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

 

Rozwój intensywnej produkcji wymusił podwyższenie standardów technologicznych stosowanych w rolnictwie. Popularny na hodowlach przemysłowych bezściółkowy system utrzymania wpływa na powstanie odchodów, które należy w sposób odpowiedni zagospodarować. Prawidłowa utylizacja lub powtórne wykorzystanie jest niezbędne w celu ochrony środowiska. Nieodpowiednio składowane odchody, mogą zdewastować nadmierną ilością związków biogennych gleby oraz wody gruntowe i powierzchniowe. Ponadto zagrażające dla naturalnych ekosystemów są gazy powstające podczas procesów zagospodarowania odchodów. Właściwe zagospodarowanie odpadów jest przejawem troski nie tylko o dobro środowiska ale również zdrowia człowieka będącego jego ogniwem.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.