Strefa Bydło

Hodowca Bydła 5/2019

OHG Osnabrück genetyka dla najbardziej ambitnych hodowców

Centergen

 

OHG Osnabrück – niemiecka organizacja hodowlana powołana w celu wzmocnienia ekonomiki produkcji mleka, intensyfikacji usług hodowlanych i marketingowych. Dział ksiąg hodowlanych zapoczątkował swoją działalność w 1901 roku. W 1971 roku działy rejestracji bydła mlecznego, sztucznego unasieniania oraz handlu połączyły się w jedną organizację. Ze względu na wczesne i konsekwentne stosowanie czystych genów holsztyńskich (od 1964 r.) i dzięki zastosowaniu nowoczesnych programów hodowlanych, zintegrowanych z najnowszymi metodami biotechnicznymi, OHG przekształciło się z tradycyjnej spółdzielni hodowców w kompleksową organizację obejmującą wszystkie aspekty hodowli bydła holsztyńsko-fryzyjskiego, z powiązaniami handlowymi na całym świecie.

BIOMIN Forum 2019 Wyzwanie dla Polski – redukcja antybiotyków w produkcji zwierzęcej

Katarzyna Markowska

 

Tegoroczne BIOMIN Forum odbyło się w niezwykłej jubileuszowej atmosferze. Wraz ze swoimi klientami, partnerami oraz współpracownikami firma świętowała 10-lecie istnienia na polskim rynku. 28 lutego w Hotelu Windsor w Jachrance na uczestników gali czekało profesjonalnie przygotowane forum, na którym poruszano bieżące problemy branży hodowlanej oraz liczne atrakcje podczas uroczystego wieczoru. Tematem przewodnim spotkania było – Wyzwanie dla Polski – redukcja antybiotyków w produkcji zwierzęcej.

Wybór rasy bydła mięsnego

Bartosz Szymik; Zakład Hodowli Bydła, Instytut Zootechniki PIB Balice

 

Młodzi rolnicy oraz osoby chcące zająć się chowem bydła ras mięsnych muszą odpowiedzieć sobie na szereg ważnych pytań dotyczących m.in. utrzymania zwierząt czy bazy paszowej. Najważniejszą kwestią wydaje się jednak wybór odpowiedniej rasy bydła. Pytanie to emocjonuje zarówno doświadczonych hodowców jak i „młodych rolników”, ponieważ różnorodność ras i wybór tej odpowiedniej do istniejących uwarunkowań sprawia niemałe trudności. W tym artykule przedstawiono szereg informacji, którymi powinien kierować się hodowca przy wyborze rasy mięsnej. Odpowiadając jednak na pytanie, jaką rasę wybrać, jedyną poprawną odpowiedzią wydaje się – „To zależy!”

Wymagania sanitarno-higieniczne ferm bydła mlecznego

Agnieszka Wilczek-Jagiełło

 

Mleko jest surowcem pochodzenia zwierzęcego, które ze względu na swój skład stanowi idealną pożywkę do namnażania się wszelakich bakterii. Technika pozyskiwania mleka od krów sprawia również, że cały proces jest obarczony wysokim ryzykiem wszelakiego zanieczyszczenia tego surowca. Wyprodukowane w gospodarstwie mleko trafia do mleczarni, a z niej wprost do konsumentów. Produkcja mleka jest więc bez wątpienia zajęciem odpowiedzialnym, bo mleko – surowiec, z którym nie postępuje się z należytą starannością staje się łatwym źródłem zakażeń dla ludzi.

Komfort termiczny bydła

Przemysław Marek; ITP Poznań

 

Komfort termiczny określa stan, w którym organizm osiągnął zrównoważony bilans cieplny, tzn. nie odczuwa ani uczucia ciepła, ani zimna. Zachowanie takiego stanu jest niezmiernie ważne z punktu widzenia zachowania dobrostanu zwierząt, gdyż zapewnia to ich harmonijny i prawidłowy rozwój, co przekłada się na uzyskiwane wyniki produkcyjne i tym samym zyski hodowcy.

Sposoby poprawy mikroklimatu w niskich oborach stanowiskowych

Katarzyna Jankowska; PAN Olsztyn

 

Zdrowie oraz kondycja zwierząt podczas odchowu zależy w dużej mierze od warunków mikroklimatycznych panujących w oborze, podobnie jak wynikająca z kierunku produkcji wydajność (mleczna czy opasowa). Mikroklimatem określa się warunki bytowania zwierząt, na które składa się wentylacja, temperatura powietrza, stężenie gazów i pyłów oraz oświetlenie w pomieszczeniu (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r.).

Pasze rzepakowe w żywieniu bydła

Krzysztof Bilik; Instytut Zootechniki PIB

 

Z produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego dostępnych na rynku krajowym coraz większą popularnością w żywieniu zwierząt gospodarskich, w tym bydła cieszą się pasze rzepakowe, szczególnie śruta poekstrakcyjna i makuch rzepakowy. Pasze te produkowane są obecnie z wysokiej jakości nasion rzepaku odmian podwójnie ulepszonych („00”) o obniżonej zawartości kwasu erukowego i glukozynolanów, co zwiększa możliwość ich zastosowania w żywieniu różnych grup zwierząt.

Zwalczanie omacnicy w kukurydzy

Karolina Ratajczak, Hanna Sulewska, Grażyna Szymańska; Katedra Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Zmiany klimatyczne modyfikują przebieg rozwoju szkodników i ich oddziaływanie na uprawy, stąd trudno przewidzieć jak w przyszłości wpłyną na natężenie oraz ilość pokoleń danego szkodnika. Postępujące ocieplanie się klimatu z pewnością przysporzy problemów producentom kukurydzy w zakresie ochrony plantacji przed omacnicą prosowianką (Ostrinia nubilalis Hbn.), jednym z najgroźniejszych szkodników. Występowanie korzystnych dla jego rozwoju warunków agrometeorologicznych powoduje systematyczne poszerzanie się zasięgu tego euroazjatyckiego szkodnika.

Jak wspomagać zakiszanie inokulantami bakteryjnymi?

Roman Poznański

 

Skuteczność inokulantów bakteryjnych zależy, przede wszystkim, od dwóch czynników. Pierwszy z nich to liczba bakterii (j.t.k.), jaka w momencie rozpoczęcia zakiszania przypada na jednostkę masy zakiszanego materiału. Drugi czynnik, to stopień aktywności bakterii – ile z nich przeżyje w trudnych warunkach startu fermentacji i w jakim tempie zaczną się one rozmnażać.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.