Strefa Bydło

Hodowca Bydła 2/2020

HB 2.2020 okl

W numerze:

 1. Zakładanie użytków zielonych dobór nasion traw i zabiegi agrotechniczne Iwona Radkowska, Adam Radkowski
 2. Rola roślin motylkowatych na trwałych użytkach zielonych Barbara Wróbel
 3. Podsiew jako metoda renowacji użytków zielonych Iwona Radkowska, Adam Radkowski
 4. Wapnowanie użytków zielonych Barbara Wróbel
 5. Materiał siewny kukurydzy również decyduje o efektach uprawy Karolina Ratajczak, Hanna Sulewska, Grażyna Szymańska
 6. Mobilne Centrum Analizy Mleka – MCAM
 7. Żywienie jako aspekt dobrostanu Michał Boćkowski
 8. Syndrom oddechowy oraz biegunki na tle infekcyjnym jako czynniki utrudniające wychów cieląt Oliwia Duszyńska-Stolarska
 9. Polagra Premiery podsumowanie
 10. Jakie kierunki w chowie bydła? Jerzy Żółkowski
 11. Kulawizny – jak wpływają na rozród i wydajność bydła? Agnieszka Wilczek-Jagiełło

 

Kup ten numer - 9.50 zł TUTAJ

Kup prenumeratę, w prezencie otrzymasz segregator i Album "Znane i mniej znane rasy bydła"- 90 zł  TUTAJ

Kulawizny – jak wpływają na rozród i wydajność bydła?

Agnieszka Wilczek-Jagiełło

 

Kulawizny tuż obok stanów zapalnych wymion (mastitis) stanowią obecnie poważne wyzwanie dla lekarzy weterynarii opiekujących się stadami bydła. Bez wątpienia, kulawizny są rezultatem warunków, w jakich utrzymywane jest bydło, a więc: śliskich, nierównych podłoży, bezściołowych systemów chowu, stosowania podłóg szczelinowych. O kulawiznach bydła możemy wręcz mówić w charakterze technopatii, a więc urazów zwierząt wynikających z nieprawidłowego przystosowania budynków i urządzeń do anatomii i fizjologii tych zwierząt.

Jakie kierunki w chowie bydła?

dr Jerzy Żółkowski; SGGW Warszawa

 

Obecna struktura gospodarstw rolnych w Polsce wymaga dokonania istotnych zmian w funkcjonowaniu ferm bydła. Argumentem przemawiającym za koniecznością zmian jest starzenie się społeczności rolników i brak następców. Ludzie starsi nie są w stanie efektywnie obsługiwać ferm krów mlecznych, gdyż jest to kierunek produkcji najbardziej uciążliwy. Stare budynki, które najczęściej znajdują się u takich rolników, a więc obory uwięziowe, wymagają znacznych nakładów pracy fizycznej podczas obsługi krów. Zatem jakie kierunki w chowie bydła są przeznaczone dla osób starszych lub nie dysponujących siłą fizyczną?

Polagra Premiery podsumowanie

Międzynarodowe Targi Rolnicze Polagra Premiery z liczbą prawie 30 000 uczestników, prezentacją prawie 400 marek oraz 150 absolutnych nowości produktowych przypieczętowało swoje miejsce wśród najważniejszych wydarzeń branży rolniczej w Polsce. Premiery, wiedza i biznes – tak w skrócie można podsumować zakończone w niedzielę Międzynarodowe Targi Rolnicze Polagra Premiery. Profesjonaliści z branży spotkali się w Poznaniu po raz ósmy.

Syndrom oddechowy oraz biegunki na tle infekcyjnym jako czynniki utrudniające wychów cieląt

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Najtrudniejszym okresem w odchowie bydła są pierwsze tygodnie życia zwierząt. Pomimo rozwoju technologii oraz wiedzy dotyczącej chowu cieląt, nadal obserwuje się wysoki wskaźnik padnięć. Jeśli wskaźnik ten jest mniejszy niż 5%, wynik można uznać za poprawny. Najczęstszą przyczyną upadków młodych osobników są choroby układu pokarmowego i oddechowego. Pierwsze tygodnie stanowią najistotniejszy okres, w którym kształtuje się dalsza użytkowość i zdolność produkcyjna stada.

Żywienie jako aspekt dobrostanu

Michał Boćkowski

 

Strefa pobierania przez zwierzęta paszy w budynku obory jest jednym z kluczowych obszarów stanowiących o efektywności produkcji bydła. I to nie tylko ze względu na skład i jakość zadawanych poszczególnym grupom zwierząt pasz. Równie istotne pozostaje stworzenie komfortowych warunków pobierania pasz, przekładających się na dobrostan żywieniowy w budynku inwentarskim.

Mobilne Centrum Analizy Mleka – MCAM

W listopadzie 2019 r. zakończyła się realizacja Projektu o nazwie Mobilne Centrum Analizy Mleka – MCAM, którego efektem jest zaprezentowany na terenie Instytutu Zootechniki PIB w Balicach w dniu 15.11.2019 r. specjalistyczny pojazd laboratoryjny. Projekt ten, był finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Bridge Alfa. Prace realizowano w ramach Konsorcjum, które tworzą Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy oraz firma Farm Innovations Sp. z o.o. Efektem tych prac jest wykonanie i wdrożenie do eksploatacji Mobilnego Centrum Analizy Mleka, pozwalającego na przeprowadzenie szerokiego spektrum analiz mleka i siary oraz natychmiastowe uzyskanie wyników praktycznie w każdym gospodarstwie zlokalizowanym w Polsce.

Materiał siewny kukurydzy również decyduje o efektach uprawy

Karolina Ratajczak, Hanna Sulewska, Grażyna Szymańska; Katedra Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Szacuje się, że oprócz zabiegów uprawowych i czynników klimatycznych, wybór odpowiedniej odmiany do warunków uprawy może w 30% zadecydować o maksymalnym plonie kukurydzy. Postęp w hodowli odmian kukurydzy jest w tej chwili duży i pojawiają się odmiany wyróżniające się m.in. słabszą reakcją na okresowy niedobór wody.

Wapnowanie użytków zielonych

Barbara Wróbel; Zakład Użytków Zielonych, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach

 

Jednym z podstawowych i najłatwiej mierzalnych wskaźników żyzności gleby jest jej odczyn. Przeprowadzona w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach, na podstawie danych przekazanych przez Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą, ocena stanu zakwaszenia gleb łąkowych w Polsce wykazała, że tylko 29% gleb mineralnych i nieco ponad 49% gleb organicznych ma optymalny odczyn. Oznacza to, że znaczna część gleb łąkowych wymaga wapnowania. Zbliżająca się wiosna jest najlepszym momentem na przeprowadzenie tego zabiegu. W jaki sposób to zrobić, aby uzyskać jak najlepsze efekty dowiedzą się Państwo w tym artykule.

Podsiew jako metoda renowacji użytków zielonych

Iwona Radkowska ¹, Adam Radkowski ²
¹ Instytut Zootechniki – PIB, Zakład Hodowli Bydła. Balice k/Krakowa
² Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

 

Od kilku lat w Polsce systematycznie spada powierzchnia pastwisk, jest to wynikiem wzrostu liczby gospodarstw dużych, o znacznej intensyfikacji produkcji, w których nie prowadzi się wypasu tylko zwierzęta utrzymywane są w oborach. Dlatego też zmniejsza się znaczenie pastwisk, które zazwyczaj użytkowane są ekstensywnie, a uzyskiwane plony są na niskim poziomie.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.