Strefa Drób

Hodowca Drobiu 3/2017

Potargowe reminiscencje

AVICONS

 


W dniach 17-19 lutego 2017 r. odbyły się w Łodzi, w Nowej Hali EXPO/MOSIR, VII Międzynarodowe Targi Ferma Bydła i jubileuszowe – już XX – Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu. Historia tych ostatnich, ma swój początek w Poznaniu, gdzie pan Stanisław Brodziak, w hali Arena zorganizował I Targi Ferma Świń i Drobiu. Po raz szósty Targi odbywają się w Łodzi, a po raz czwarty, Niemieckie Towarzystwo Rolnicze (DLG) włączyło się w organizację tej specjalistycznej, ogólnopolskiej wystawy dedykowanej hodowcom i producentom zwierząt gospodarskich, której jak zawsze od lat towarzyszy Konferencja Naukowo-Techniczna. W tym roku, podobnie jak poprzednio przeprowadzono wykłady w ramach Forum: Hodowla bydła – produkcji mleka i żywca wołowego, hodowli trzody chlewnej i hodowli drobiu.

Wermikulit jako dodatek do ściółki i do paszy

Bartosz Korytkowski; Bydgoszcz

 


Chów drobiu jest silnie związany z emisją związków odorotwórczych (generowanych głównie wewnątrz pomieszczeń). Wysoka koncentracja w obiektach gazów takich jak amoniak, siarkowodór czy też lotne związki organiczne prowadzi do pogarszania zdrowotności, a w konsekwencji także i produkcyjności drobiu. Do zadań hodowcy należy ochrona ptaków przed niekorzystnymi czynnikami, a także zapewnienie im optymalnych warunków bytowania. Z tego względu problemy związane z poprawą warunków mikroklimatycznych, jak też tym samym ograniczenie emisji szkodliwych domieszek gazowych są niezwykle istotnymi sprawami w chowie drobiu. Poza tym pojawiające się w powietrzu szkodliwe gazy mogą działać negatywnie także na ludzi pracujących na fermie oraz na pobliskich mieszkańców.

Wpływ zwiększania masy ciała mięsnych kur rodzicielskich w okresie wychowu i wczesnej stymulacji świetlnej na produkcję jaj

Alina Rachwał; Poznań


Wychów, jest to okres życia ptaków od wylęgu do rozpoczęcia nieśności. Można przyjąć, że w zależności od lini kur i kierunku użytkowania trwa on od 19. do 25. tygodni. Im linia jest lżejsza, tym okres wychowu jest krótszy.

Inżynieria genetyczna u kur

Streszczenie: W pracy opisano wybrane metody uzyskiwania ptaków transgenicznych. Przedstawiono wady i zalety opisanych metod. Podkreślono możliwość wykorzystania transgenicznych ptaków w produkcji związków terapeutycznych. Streszczenie: W pracy opisano wybrane metody uzyskiwania ptaków transgenicznych. Przedstawiono wady i zalety opisanych metod. Podkreślono możliwość wykorzystania transgenicznych ptaków w produkcji związków terapeutycznych. 


Maciej Kucharski; Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii,Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie


Wraz z poznaniem ludzkiego genomu, zrodził się pomysł poznania genomów również i innych organizmów w tym ptaków itp. Odszyfrowanie pełnego zapisu DNA otworzyło przed naukowcami wiele potencjalnych możliwości. Z jednej strony wykorzystanie zdobytej wiedzy do hodowli zwierząt czy do produkcji leków, preparatów medycznych a z drugiej zaś strony do wyprodukowania broni biologicznej (manipulowanie materiałem genetycznym pomiędzy wirusami, bakteriami itp.).

Zastosowanie witaminy C

Anna Wilkanowska¹,²

¹ Uniwersytet w Molise (Włochy)

² Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 


Witaminy to grupa związków niezbędnych w ilościach śladowych do normalnego wzrostu i rozwoju, która musi zazwyczaj być dostarczana do organizmu z zewnątrz. Substancje te pełnią w organizmie rozliczne funkcje: (1) jako koenzymy lub ich prekursory (niacyna, tiamina), (2) biorące udział w procesach widzenia (witamina A), (3) jako składniki systemu obrony organizmu przed negatywnym wpływem reaktywnych form tlenu (np. witamina C, E) czy też (4) czynniki zaangażowane w proces regulacji genetycznej (kwas foliowy, witamina B₁₂). Zasadniczym kryterium klasyfikacji witamin jest rozpuszczalność tych związków w wodzie lub tłuszczach. Do witamin rozpuszczalnych w wodzie należy witamina C. Jest ona niezwykle ważna do prawidłowego funkcjonowania organizmu zwierzęcego.

Syndrom czarnych kości (BBS) wada jakościowa mięsa drobiowego, a jednocześnie czuły wskaźnik dobrostanu

Agnieszka Wilczek-Jagiełło

 


W ciągu ostatnich lat konsumenci zwracają coraz większą uwagę na jakość oferowanych im produktów żywnościowych. Ważne są nie tylko aspekty dotyczące bezpieczeństwa żywności i ich wpływu na organizm człowieka, ale również cały zespół cech związanych ze smakiem, zapachem i wyglądem pożywienia. Jedną z wad mięsa drobiowego jest zaciemnienie tkanek kości kończyn oraz mięśni przylegających do kośćca. Jak pokazują ostatnie badania, prowadzone na liniach ubojowych oraz poprzez oglądanie tusz drobiowych oferowanych w marketach, jest to problem dotyczący dużej części oferowanych w sprzedaży tuszek drobiowych – w każdym razie znacznie większym niż pierwotnie przypuszczano. W Polsce wada ta może dotyczyć nawet do 30% ubijanych kurcząt (Gilewski R., Wężyk S., 2015). Wzrost częstotliwości występowania syndromu czarnych kości z pewnością związany jest z intensyfikacją produkcji drobiarskiej ostatnich lat i oczekiwaniem hodowców odnośnie efektywnego wykorzystywania paszy oraz bardzo szybkiego wzrostu masy mięśniowej hodowanych ptaków. 

Bezpieczeństwo i jakość surowców drobiarskich a system utrzymania drobiu

Anna Wilkanowska; Uniwersytet w Molise (Włochy), Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w BydgoszczySystem utrzymania drobiu odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu dobrostanu ptaków, a co za tym idzie ma niebagatelny wpływ na ich zdrowotność. Odpowiednia temperatura, wilgotność powietrza, jego ruch, poziom zapylenia powietrza, zagęszczenie ptaków mogą poprawić zdrowotność zwierząt, a w konsekwencji poziom produkcji. Jednak należy zaznaczyć, że wysoka produkcja nie idzie zawsze w parze z jakością surowców drobiarskich, tj. mięsa, jaj. Jakość jest swoistego rodzaju dopełnieniem dla wysokotowarowej produkcji, bez niej zysk ekonomiczny nigdy nie będzie maksymalny. Współczesny konsument coraz częściej jest w stanie zapłacić więcej, pod warunkiem że oferowany produkt wytworzony został w przyjaznych dla zwierząt warunkach.

Pomiary dobrostanu w hodowli zwierząt

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 


Intensywna hodowla zwierząt niewątpliwie wpływa na poprawę efektywności ekonomiczną. Nieustanna chęć zwiększenia zysku sprawia, iż realizacja zasad zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem zdrowia zwierząt staje się coraz trudniejsza. Jednakże pomimo uzasadnionej chęci zwiększenia zysków wzrasta świadomość społeczna dążąca do eliminacji niepotrzebnych cierpień u zwierząt. Dobrostan staje się wymogiem powszechnie stosowanym, jest również oznaką humanitaryzmu.

Wartość pokarmowa nasion soi z upraw krajowych

Anita Zaworska, Małgorzata Kasprowicz-Potocka, Tomasz Kołata; Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Fot. Anita Zaworska

 


W ostatnich latach istotnie wzrosło w Polsce, jak i w innych krajach UE, zainteresowanie rolników i hodowców odmian roślin uprawnych produkcją rodzimej soi. Dzięki pracom hodowlanym nowe odmiany soi charakteryzują się coraz krótszym okresem wegetacji, co w sposób znaczący zwiększa atrakcyjność uprawy tej rośliny jako potencjalnego surowca paszy białkowej.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.