Strefa Drób

Hodowca Drobiu 12/2018

Raport dotyczący dobrostanu brojlerów

Z prac AVEC – Stowarzyszenia przetwórców drobiu w krajach UE

Raport dotyczący dobrostanu brojlerów

W kwietniu 2018 r. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy 2007 / 43EC i jej wpływu na dobrostan kurcząt chowanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa. Kontrole opierają się na monitorowaniu zapalenie skóry stóp. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zauważył w raporcie, że państwa członkowskie są świadome tego, iż wdrożenie tej dyrektywy jest niezbędne. Dwie trzecie krajów już wdrożyła takie systemy. 

Wspomnienie o prof. dr. hab. Andrzeju Farudze

Jan Jankowski; Kierownik Katedry Drobiarstwa UWM w Olsztynie

 

Prof. Andrzej Faruga, dr h.c. urodził się 5 stycznia 1934 roku w Zatorze koło Wadowic. Po ukończeniu Technikum Rolniczo-Hodowlanego w Międzyświeciu koło Skoczowa, rozpoczął w 1952 roku pracę zawodową jako zootechnik powiatowy w Raciborzu. W 1955 roku został studentem Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, gdzie w 1960 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera zootechniki. W tym samym roku rozpoczął pracę w Zakładzie Hodowli Drobiu i Jajczarstwa macierzystej Uczelni. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1968 roku uchwałą Rady Wydziału Zootechnicznego WSR w Krakowie. Habilitował się w 1976 roku na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nadała Mu Rada Państwa w 1983 roku, a tytuł profesora zwyczajnego Prezydent RP w 1990 roku.

Wolno rosnące kurczęta o smacznej skórze – wietnamski pomysł na biznes

Stuart Lumb

 

Spożycie mięsa drobiowego oraz jaj w Wietnamie jest bardzo duże. W dowolnym hotelu w tym kraju w porze śniadania zawsze największa kolejka gości czeka na świeżo usmażony omlet. W sieciach typu fast food, najbardziej popularnym wyborem jest kurczak. Spożycie brojlerów kurzych rośnie bardzo szybko. W 2016 roku wynosiło 13,8 kg na osobę a do roku 2025 ma wzrosnąć do 16,8 kg na osobę. Całkowita produkcja kurczaka i jaj wzrosła o 6% w 2017 r. w porównaniu z 2016 r. Ten wzrost produkcji odzwierciedla rosnący popyt w Wietnamie, podobnie jak standardy życia w tym kraju.

Porównanie mięsa kaczek i gęsi

Katarzyna Pietrzkiewicz

 

W Polsce spożycie mięsa kaczek i gęsi jest małe. Mięso drobiu wodnego postrzegane jest jako produkt droższy, wykwintny i zwykle podawany na szczególne okazje. Jednak dzięki wartościom odżywczym powinno ono na stałe zagościć na polskich stołach jako element zróżnicowanej diety.

Jakość kształcenia oraz innowacyjność badań to konieczność i podstawa postępu oraz sukcesu Inauguracja roku akademickiego 2018/19 na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie

Dariusz S. Minakowski

 

W dniu 05.10.2018 r. odbyła się kolejna – 69. już – uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie. Jak wiadomo polskie rolnictwo, w tym produkcja zwierzęca są coraz bardziej konkurencyjne zarówno pod względem efektywności oraz wdrażania nowych technologii i wymaganej jakości. Bioinżynieria zwierząt, a także tzw. biomodeling, obejmuje m.in. stosowanie nowoczesnych, kompleksowych i precyzyjnych sposobów produkcji – biotechnologia, w tym m.in. badania genomu i selekcja genomowa, nutrigenomika i nutrigenetyka oraz aplikacja zaawansowanych metod molekularnych w genetycznym doskonaleniu wartości użytkowej i cech funkcjonalnych zwierząt oraz jakości produktów pochodzenia zwierzęcego.

Bahawior kur

Katarzyna Jankowska; PAN Olsztyn

 

Behawior zwierząt jest poznawany i analizowany dzięki etologii – dziedzinie zoologii, zajmującej się szeroko pojętymi badaniami zachowań zwierząt (etologia: z greckiego „ethos”; zwyczaj, obyczaj, nawyk życiowy oraz „logos”; słowo, rozum), które stanowią bogatą różnorodność. Opierają się one na sygnałach organizmu wysyłanych na zewnątrz, kształtowanych warunkami bytowania, bądź cechami, które zostały przekazane genetycznie, a wyeksponowane pod wpływem czynników środowiska. Zachowanie zwierząt w produkcji wielkotowarowej stanowi niejednokrotnie wyznacznik dobrostanu, a to z kolei jest dla producenta wskaźnikiem właściwych lub nie, warunków bytowania utrzymywanych zwierząt.

Warunki odchowu kurcząt brojlerów i ich wpływ na powstawanie schorzeń nóg

Bartosz Korytkowski

 

Zarówno czynniki genetyczne jak i środowiskowe w jakich przebywają kurczęta brojlery decydują o końcowym wyniku ekonomicznym. Nieprzestrzeganie zasad obowiązujących podczas odchowu kurcząt ze względu na jego krótki okres i tym samym ograniczone możliwości „nadrobienia ewentualnych nieprawidłowości” mogą generować duże straty dla hodowców drobiu. Należy więc zadbać o prawidłowy przebieg całego cyklu produkcyjnego już w trakcie przygotowywania budynku do jego zasiedlenia.

Nowa fabryka TASOMIX

Piotr Lisiecki

 

Rosną możliwości produkcyjne wytwórni pasz w Polsce. Dobra wiadomość dla hodowców i producentów zbóż – wyzwanie konkurencyjne dla paszowców.

Digestarom® DC jedna z premier tegorocznych targów EuroTier Hanower 2018

Biomin

 

Podczas targów EuroTier 2018 w Hanowerze, na specjalnej uroczystości, na którą zaproszono wyselekcjonowaną grupę gości z całego świata, BIOMIN zaprezentował swój najnowszy produkt – fitogeniczny dodatek paszowy (PFA) Digestarom® DC.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.