Strefa Drób

Hodowca Drobiu 3/2014


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W numerze:

 1. Czy wzrost produkcji drobiu i jaj na Ukrainie zagraża polskiemu drobiarstwu? Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski
 2. Fizjologiczna i żywieniowa rola witamin Oliwia Duszyńska-Stolarska
 3. Lojalni zyskują więcej Łukasz Pączkowski
 4. Zioła jako skuteczne narzędzie w kontroli kokcydiozy Anna Arczewska-Włosek, Sylwester Świątkiewicz
 5. Wpływ wapnia na nieśność kur Alina Rachwał
 6. Polskie odmiany łubinu wąskolistnego oraz ich wartość pokarmowa Anita Zaworska, Małgorzata Kasprowicz-Potocka
 7. Co martwi, a co cieszy hodowców drobiu wodnego? Cargill Poland
 8. Walory mięsa drobiu wodnego Anna Wilkanowska
 9. Oddziaływanie produkcji drobiarskiej na środowisko Bartosz Korytkowski
 10. Przepis na udaną konferencję szkoleniową – Osada Karbówka 20/21 luty 2014, NUTRIAD Polska Piotr Lisiecki
 11. Energooszczędność w budynkach do hodowli drobiu Recticel Izolacje

 

Kup prenumeratę, dostaniesz gratis segregator i Katalog Firm Drobiarskich - 95 zł  TUTAJ

Zioła jako skuteczne narzędzie w kontroli kokcydiozy

Dla współczesnej produkcji drobiarskiej jednym z największych wyzwań pozostają efektywne metody profilaktyki i zwalczania kokcydiozy. Wyniki krajowych badań przeprowadzonych w Instytucie Zootechniki PIB wskazują, iż ziołowe dodatki paszowe mogą stanowić część programu prewencji kokcydiozy.

 

Wpływ wapnia na nieśność kur

Modyfikując system żywienia kur można w pewnym stopniu regulować liczbę i średnią masę produkowanych jaj oraz wytrzymałość skorup. W fachowej literaturze można znaleźć wiele doniesień omawiających znaczenie i rolę wapnia w żywieniu kur, ale zagadnienie pozostaje nadal aktualne. Szczególnie duże fermy przemysłowe, w których ptaki przebywają stale w pomieszczeniu zamkniętym, muszą zwracać baczną uwagę, aby pasza zawierała dostateczną ilość wapnia. Wapń bowiem jest jednym z niezmiernie istotnych składników mineralnych decydujących nie tylko o zdrowiu ptaków, jego rozwoju, ale również o wysokości jego produkcji.

 

Walory mięsa drobiu wodnego

Produkcja mięsa drobiowego w Polsce i na świecie charakteryzuje się stałą tendencją wzrostową. Głównym źródłem mięsa drobiowego jest drób grzebiący (kury, indyki), stanowiący 93-95% żywca drobiowego. Tymczasem zainteresowanie mięsem drobiu wodnego (gęsi, kaczki) jest stosunkowo niewielkie (5-8% ogólnej produkcji drobiarskiej).

 

Czy wzrost produkcji drobiu i jaj na Ukrainie zagraża polskiemu drobiarstwu?

Od listopada ubiegłego roku cała Polska emocjonuje się, ba żyje tym co dzieje się na kijowskim Majdanie. Ogromna większość Polaków kibicuje Ukraińcom, którym przewodzi Witalij Kliczko, pragnących przyłączenia Ukrainy do Unii Europejskiej. Nasi politycy występują w Kijowie przeciw prezydentowi Janukowyczowi, który licytując Ukrainę z Brukselą i Moskwą, bardziej skłania się ku konkretnym propozycjom finansowym i gospodarczym Rosji niż ku dywagującej ciągle UE. Siedząc przed telewizorami, wydaje nam się, że mamy ogromny wpływ na ukraińskie, wewnętrzne zmagania i każdy z nas ma własną receptę jak rozwikłać ten skomplikowany problem. Nikt natomiast nie zadaje sobie pytania jaka będzie Ukraina, po zwycięstwie jednej ze stron? – i jak to będzie odpowiadało naszym, polskim interesom?

 

Fizjologiczna i żywieniowa rola witamin

Witaminy należą do substancji niezbędnych do prawidłowego rozwoju zwierząt. Witaminy muszą być dostarczane w paszy, gdyż organizm zwierzęcy jest niezdolny do ich syntetyzowania. Wyjątek stanowią te, które mogą powstawać w wyniku syntezy flory bakteryjnej. Składniki te pełnią w organizmie zwierząt bardzo różnorodne funkcje, co obrazuje tabela 1.

Jedna z klasyfikacji witamin opiera się na różnorodnej rozpuszczalności. Witaminy rozpuszczalne w wodzie wykazują zbliżone funkcje biochemiczne biorąc udział w metabolizmie komórki jako grupy prostetycze koenzymów. Działalność tych substancji jest związana z ich budową, której najmniejsza zmiana może spowodować inaktywację. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach charakteryzują się dużą różnorodnością. Mogą występować w różnych formach z zachowaną aktywnością biologiczną.

 

Energooszczędność w budynkach do hodowli drobiu

Drożejące nośniki energii oraz zwiększające się wymogi w hodowli drobiu stają się coraz ważniejszym kryterium już na etapie planowania budowy, bądź modernizacji istniejących obiektów hodowlanych. Efekt ekonomiczny liczy się nie tylko w momencie projektowania oraz realizacji inwestycji, lecz przede wszystkim podczas użytkowania obiektów. Dlatego wybór technologii budowy podejmowany jest coraz częściej w oparciu o przyszłe oszczędności związane ze zużyciem energii oraz trwałością i konserwacją budynku.

 

Oddziaływanie produkcji drobiarskiej na środowisko

Fermy drobiu (a także zakłady wylęgowe, ubojnie i przetwórnie drobiu), z uwagi na dużą koncentrację ptaków na jednostce powierzchni, a także ich intensywną przemianę materii, uznawane są za obiekty oddziaływujące w znacznym stopniu negatywnie na środowisko. Obiekty drobiarskie emitują zanieczyszczenia: do powietrza w postaci gazów, mikroorganizmów i pyłów oraz odpady takie jak odchody i padłe ptaki.

 

Polskie odmiany łubinu wąskolistnego oraz ich wartość pokarmowa

Poekstrakcyjna śruta sojowa jest aktualnie podstawowym składnikiem mieszanek pełnoporcjowych dla drobiu (brojlerów, niosek, indyków, drobiu wodnego) oraz trzody chlewnej. Jest to jednak dość kosztowny komponent białkowy, dlatego w paszach dla zwierząt starszych z powodzeniem zastępuje się ją innymi surowcami białkowymi, między innymi łubinami.

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.