Strefa Trzoda

Hodowca Trzody Chlewnej 7-8/2018

Otwarcie nowego Zakładu Uszlachetniania Białka Roślinnego

AgrolokW Osieku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dnia 7 czerwca firma Agrolok uroczyście otworzyła pierwszą w Polsce fabrykę, w której wytwarzane będą komponenty białkowe wysokiej jakości z nasion roślin oleistych – rzepaku i soi, oraz białkowych – łubinu, bobiku i grochu. Powstanie zakładu wynika z potrzeby dostarczenia zwierzętom o wysokim potencjale genetycznym pasz, które są w stanie pokryć ich wysokie zapotrzebowanie pokarmowe.

Podłogi ażurowe w chlewniach

Przemysław Marek; Instytut Technologiczno Przyrodniczy PoznańPodłoże w chlewni stanowi bardzo ważny element technologii chowu. Zasadniczo wyróżnia się w chlewniach podłogi pełne oraz ażurowe. W dobie intensywnej produkcji zwierzęcej gdzie liczy się wysoka wydajność, funkcjonalność oraz minimalizacja kosztów utrzymania, to właśnie podłogi ażurowe zyskały miano nowoczesnego rozwiania. Czym więc są podłogi ażurowe i jaka jest ich przewaga nad pełnymi?

Znaczenie kwasów tłuszczowych mięsa wieprzowego w diecie człowieka i możliwość modyfikacji ich zawartości

Jessica Stawicka; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Tłuszcz jest energetycznym składnikiem odżywczym, którego organizm człowieka potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania. Energia pozyskana z tłuszczu powinna stanowić 27-35% energii pochodzącej z pożywienia. Ponadto buduje on błony komórkowe i komórki nerwowe mózgu oraz jest nośnikiem dla witamin.

Materiał ojcowski - knury czystorasowe czy mieszańce?

Marek Babicz, Jakub Kalinowski; Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieJednym z podstawowych działań, zapewniających utrzymanie efektywności produkcji tuczników na optymalnym poziomie, jest właściwy dobór oraz użytkowanie loch i knurów. Współcześnie utrzymywane loszki i knurki zarodowe charakteryzują się wysoką wartością użytkową i hodowlaną, co pozwala na praktyczne wykorzystanie przewidywalności i powtarzalności wyników uzyskiwanych przez stado reprodukcyjne. Dlatego dokonując jego remontu należy wybrać osobniki o udokumentowanym pochodzeniu i znanym poziomie cech użytkowych i hodowlanych. Szczególne znaczenie mają knury, zarówno w doskonaleniu pogłowia zarodowego świń, jak też dla poziomu uzyskiwanych wyników produkcyjnych w chowie masowym, co wynika ze specyfiki ich użytkowania, zwłaszcza w przypadku wykorzystania w inseminacji.

Lipopolisacharydy (LPS, endotoksyna)

Katarzyna Jankowska PAN OlsztynLipopolisacharydy (LPS, endotoksyna) stanowi część składową ściany komórkowej bakterii gram-ujemnych i są odpowiedzialne za ich patogenność.

Żywienie w ostatniej fazie tuczu

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w BydgoszczyPodstawowym celem produkcji żywca wieprzowego jest uzyskanie dobrej jakości tusz charakteryzujących się wysoką zawartością mięsa odznaczającego się wysokimi walorami odżywczymi, technologicznymi oraz kulinarnymi. Producenci dążą również do tego, aby osiągnąć jak największą różnicę pomiędzy wartością sprzedaży a poniesionymi kosztami wytworzenia 1 kg żywca. Cel ten jest możliwy do osiągnięcia dzięki odpowiedniemu żywieniu, które nie należy do najtańszych. Otóż koszty produkcji trzody chlewnej to w głównej mierze koszty żywienia. Specjaliści oszacowali, że stanowią one 70% kosztów ogółem, które hodowca ponosi w trakcie produkcji. Dlatego każdy błąd w tej kwestii przyczynia się do spadku opłacalności hodowli świń. Aby w pełni wykorzystać możliwości genetyczne współcześnie hodowanych świń należy dostarczyć im optymalnej jakości paszy zadawanej i przechowywanej we właściwy sposób.

Rodzaje odpadów przemysłu rolno-spożywczego wykorzystywanych w żywieniu na mokro

Wanda Milewska; UWM w Olsztynie

W ostatnich latach żywienie świń na mokro przeżywa renesans. Wynika to z tendencji do poszukiwania możliwości redukcji kosztów żywienia z tytułu zastąpienia drogich pasz, np. śruty sojowej, tańszymi produkowanymi w kraju.

Tlenek cynku - co możne wyniknąć z zakazu jego stosowania?

Agnieszka Wilczek-JagiełłoCynk (Zn) to minerał, pierwiastek śladowy pełniący wiele funkcji biologicznych – jest on bowiem aktywatorem licznych enzymów szlaku metabolicznego. Cynku nie powinno więc zabraknąć w diecie zwierząt. W przypadku trzody chlewnej jego ilość dodawana do pasz nie powinna jednak przekraczać 150 ppm. Skąd takie ograniczenia? Nie można zapominać, że cynk jest także metalem ciężkim i stosowany w nadmiarze może kumulować się w organizmie, ale również w środowisku, wywołując efekt toksyczny.

Rola selenu w produkcji zwierzęcej i ludzi

Karol Kotowski; KępnoSelen (Se) został zidentyfikowany przez szwedzkiego chemika J. J. Berzeliusza w 1917 roku i przez wiele lat uznawany był za jeden z najsilniej toksycznych pierwiastków w przyrodzie. Dopiero w 1957 roku, dzięki badaniom Schwarza i Foltza, pierwiastek ten został zaliczony do mikroelementów niezbędnych do życia ssaków. Zwrócono na niego uwagę za sprawą zastosowania selenu jako dodatku do paszy, co zapobiegło martwicy wątroby u szczurów. Nieco później inni badacze potwierdzili korzystne oddziaływanie Se w zapobieganiu skazie wysiękowej u kurcząt, pokarmowej dystrofii mięśni u jagniąt oraz chorobie morwowego serca u prosiąt. 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.