Norki w Polsce wolne od SARS-CoV-2

mink 2 0W związku z informacjami, które pojawiły się w mediach w dniu 24 listopada br., dotyczącymi stwierdzenia, przez naukowców z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Gdańskiego wraz z lekarzami weterynarii, zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u norek na obszarze województwa pomorskiego, Główny Lekarz Weterynarii przeprowadził badania urzędowe oraz zabezpieczył biologicznie fermę przed potencjalnym wydostaniem się wirusa. Została nawiązana również współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.

Podczas kontroli na ww. fermie dokonano oceny stanu zdrowia i kondycji zwierząt. Zwierzęta nie wykazywały objawów klinicznych chorób, w tym zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Nie stwierdzono również w ostatnim czasie wzmożonych upadków zwierząt na fermie. Hodowca został zobowiązany do zgłaszania ewentualnych objawów chorobowych u zwierząt do Inspekcji Weterynaryjnej i konieczności natychmiastowej izolacji takich osobników.

Dodatkowo zweryfikowano ilość i sposób magazynowania skór pozyskiwanych od norek, omówiono z hodowcą możliwości bieżącej dezynfekcji pozyskiwanych skór oraz zalecono zabezpieczenie magazynu skór przed dostępem osób nieupoważnionych. Ustalono także sposób zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Jednocześnie polecono, aby na terenie fermy przebywała wyłącznie niezbędna obsługa oraz poinformowano hodowcę o konieczności wdrożenia wzmożonego reżimu sanitarnego m.in. w zakresie ochrony personelu (środki ochrony osobistej), a także utrzymywania skuteczności środka dezynfekcyjnego w niecce zabezpieczającej wjazd.

Podczas ww. kontroli, Inspekcja Weterynaryjna pobrała od zwierząt próbki urzędowe do badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2, które jeszcze tego samego dnia zostały skierowane do badania w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. W pobranych próbkach nie stwierdzono obecności wirusa SARS-COV-2.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy