Copyright 2019

Reklama w czasopismach i portalu hodowcy

Zarówno na stronach naszego portalu hodowcy, jak i na łamach naszych magazynów rolniczych umieszczamy treści reklamowe. Wydajemy czasopisma dla producentów drobiu oraz hodowców trzody chlewnej i bydła, dlatego reklamę możemy dopasować do tematyki periodyku. Informacje o cenach za umieszczenie oferty reklamowej znajdą Państwo pod poniższymi linkami – zapraszamy do współpracy!

Zobacz cennik reklam w czasopismach

Zobacz cennik reklam na portalu