Copyright 2019

Reklama w czasopismach i portalu hodowcy

Zarówno na stronach naszego portalu hodowcy, jak i na łamach naszych magazynów rolniczych umieszczamy treści reklamowe. Wydajemy czasopisma dla producentów drobiu oraz hodowców trzody chlewnej i bydła, dlatego reklamę możemy dopasować do tematyki periodyku. Informacje o cenach za umieszczenie oferty reklamowej znajdą Państwo pod poniższymi linkami – zapraszamy do współpracy!

Zobacz cennik reklam w czasopiśmie Hodowca Drobiu 

Zobacz cennik reklam w czasopiśmie Hodowca Bydła 

Zobacz cennik reklam w czasopiśmie Hodowca Trzody Chlewnej 

Zobacz cennik reklam w czasopiśmie Indyk Polski 

Zobacz cennik reklam w dodatku Kurier Hodowcy 

Zobacz cennik reklam na portalu