Copyright 2016 - Cherrytrade - Custom text here

HODOWCA DROBIU - magazyn nowoczesnego drobiarstwa, ukazujący się w systemie miesięcznym od 1995 roku. Podejmuje m.in. tematy takie jak: utrzymanie, hodowla, choroby i profilaktyka, żywienie, organizacja produkcji, wylęgi, marketing rolniczy, ekonomika. Poruszane sprawy dotykają bezpośrednio polskich producentów drobiu. Redagowany jest z myślą o właścicielach ferm, firmach bezpośrednio związanych z produkcją drobiarską – mieszalniach pasz, producentach wyposażenia ferm, dostawcach piskląt i materiału reprodukcyjnego, zootechnikach i lekarzach weterynarii.

Cena rocznej prenumeraty: 95,00 zł.

HODOWCA BYDŁA - nowoczesny magazyn przeznaczony dla producentów mleka i bydła opasowego, ukazujący się w systemie miesięcznym od 1996 roku. Zawiera najnowsze informacje na temat dostępnych na rynku technologii produkcji bydlęcej. Pomaga efektywnie żywić zwierzęta, utrzymywać optymalne warunki środowiskowe w oborze. Czasopismo podejmuje następujące tematy: hodowla, choroby i profilaktyka, żywienie, organizacja produkcji, ubój, marketing rolniczy, ekonomika produkcji, reportaże, materiały szkoleniowe.

Cena rocznej prenumeraty: 90,00 zł

HODOWCA TRZODY CHLEWNEJ - dwumiesięcznik. Pierwszy numer tego periodyku ukazał się w 1997 roku. Przeznaczony jest dla hodowców i producentów żywca wieprzowego, zootechników prowadzących fermę, lekarzy weterynarii oraz wszystkich związanych z branżą produkcji wieprzowiny.

Cena rocznej prenumeraty: 50,00 zł

INDYK POLSKI – jedyny na polskim rynku periodyk opisujący zagadnienia związane z produkcją indyków rzeźnych. Obecnie ukazuje się w formie kwartalnika od 2002 r. Zawiera artykuły na temat problematyki stad reprodukcyjnych, żywienia, utrzymania i profilaktyki stad indyków rzeźnych. Informuje o aktualnych wydarzeniach w branży w kraju i na świecie. Redagowany jest z myślą o właścicielach ferm indyczych, zootechnikach oraz lekarzach weterynarii a także firmach trudniących się obsługą i zaopatrzeniem ferm indyczych.

Cena rocznej prenumeraty: 60,00 zł

Z naszymi czytelnikami dzielimy się swoim już 20-letnim doświadczeniem w branży!

DOM WYDAWNICZY PRO AGRICOLA obejmuje firmy: Pro Agricola Sp. z o.o., Piotr Lisiecki oraz portal branżowy: www.portalhodowcy.pl

Wydawca czasopism: Hodowca Drobiu, Indyk Polski, Hodowca Bydła, Hodowca Trzody Chlewnej oraz katalogów branżowych: Katalog  Firm Drobiarskich, Katalog Firm Paszowych i książek: Nowoczesna produkcja kurcząt brojlerów, Vademecum chorób drobiu rzeźnego, Znane i mniej znane rasy bydła, O Rozrodzie świń i nie tylko, Vademecum chorób świń. Firma rodzinna o wyłącznie polskim kapitale. Firma powstała w grudniu 1995 roku. Mamy ponad 20-letnie doświadczenie w branży wydawnictw rolniczych!