Copyright 2019

Indyk Polski i Hodowca Trzody Chlewnej – czasopisma rolnicze

Czasopisma dla hodowców oraz firm drobiarskich i paszowych

Jednym z najważniejszych aspektów działalności firmy Pro Agricola jest wydawanie magazynów rolniczych. Wydajemy czasopisma „Hodowca Drobiu” i „Indyk Polski”, które są adresowane do producentów drobiu, właścicieli ferm i firm drobiarskich. Tematyka pierwszego z nich dotyczy różnych zagadnień z zakresu hodowli i chorób drobiu, a problematyka drugiego z wymienionych jest poświęcona produkcji indyków rzeźnych. Przygotowujemy również czasopisma: „Hodowca trzody chlewnej”, przeznaczone dla producentów żywca wieprzowego oraz „Hodowca Bydła”, stworzone z myślą o producentach mleka i bydła opasowego. Informacje o tym, jakie artykuły zostały zamieszczone w poszczególnych numerach wybranych czasopism, znajdą Państwo poniżej: