Strefa Bydło

Hodowca Bydła 2/2012

HB 2.2012 okl

W numerze:

 1. Optymalne zestawienie dawki pokarmowej włókno strukturalne Józef Krzyżewski
 2. Zastosowanie efektywnych mikroogranizmów w produkcji bydlęcej Adrianna Pawlik, Grażyna Sender, Ewa Metera, Adrian Deas
 3. Aktywne kultury drożdży czynnik stymulujący przemiany w żwaczu i produkcyjność krów Józef Krzyżewski
 4. Bolusy rozwiązanie dyskusyjne Wojciech Neja
 5. Rozwój przewodu pokarmowego a żywienie cieląt Juliusz Strzetelski
 6. Co można jeszcze poprawić w oborze? Jolanta Oprządek, Artur Oprządek
 7. Efektywność chowu bydła mięsnego Maciej Adamski, Joanna Greis
 8. Monitorowanie pozostałości substancji hamujących w mleku surowym Dariusz Minakowski, Włodzimierz Cichosz
 9. Federalna wystawa hodowlana bydła simentalskiego w Ried w Austrii Tomasz Sakowski
 10. Niektóre spostrzeżenia dotyczące gąbczastego zwyrodnienia tkanki mózgowej u bydła – B S E Henryk Maciołek, Tadeusz Domerecki
 11. Niektóre spostrzeżenia dotyczące gąbczastego zwyrodnienia tkanki mózgowej u bydła – B S E (2) Henryk Maciołek, Tadeusz Domerecki
 12. GMO – oczekiwania i fakty widziane z perspektywy pp. prof. prof. K. Wiąckowskiego i G. Cichosz – replika Tomasz Twardowski 
 13. MM Agro - profesjonalizm, zaangażowanie i dyspozycyjność MM Agro
 14. Monitoring zwierząt Doglądaj swoje stado z dowolnego miejsca na świecie! Bentley Farm
 15. Możliwości produkcyjne użytków zielonych w Polsce Stanisław Kozłowski
 16. Mieszanki motylkowato-trawiaste Stefan Grzegorczyk
 17. Na czym polega właściwy dobór gatunków traw na użytki zielone Ewa Stamirowska-Krzaczek
 18. Produkcja wysokiej jakości pasz z użytków zielonych Ewa Stamirowska-Krzaczek
 19. Opłacalność renowacji użytków zielonych Mariusz Kulik
 20. Nowa 7-warstwowa folia rolnicza do sianokiszonki marki DUO PLAST

 

Kup prenumeratę, w prezencie otrzymasz segregator i Album "Znane i mniej znane rasy bydła"- 90 zł  TUTAJ

MM Agro - profesjonalizm, zaangażowanie i dyspozycyjność

    W województwie warmińsko-mazurskim pojawiła się nowa firma zajmująca się wyposażeniem budynków inwentarskich. Jest to firma MM Agro s.c., która specjalizuje się w wyposażaniu obór i stajni. Tworzy ją dwoje młodych i ambitnych ludzi, którzy podjęli współpracę z jedną z najlepszych firm w tej dziedzinie w kraju – JFC Polska. Obecnie są ich przedstawicielami na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, razem uczestniczą w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez W-MODR.

Co można jeszcze poprawić w oborze?

Jolanta Oprządek, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec  Artur Oprządek, Agencja Nieruchomości Rolnych, Warszawa

 

Pojęcie dobrostanu na dobre zagościło w świadomości polskich hodowców wraz z akcesją naszego kraju do Unii Europejskiej. Prawodawstwo UE w tym zakresie opiera się na pięciu prawach zwierzęcia (za Webster, 1999):
■    prawo do bycia napojonym i nakarmionym, bez oznak głodzenia;
■    prawo do bycia wolnym od dyskomfortu;
■    prawo do bycia wolnym od bólu, zranień i chorób;
■    prawo do manifestowania swego normalnego zachowania;
■    prawo do bycia wolnym od lęku i chronicznego stresu.

 

Federalna wystawa hodowlana bydła simentalskiego w Ried w Austrii

Tomasz Sakowski  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu

Co dwa lata w Austrii odbywa się krajowa wystawa bydła simentalskiego, która jest znakomitą okazją do spotkań hodowców ze wszystkich regionów i podsumowania wyników prac hodowlanych w postaci wyboru czempionów wystawy w wielu kategoriach. Liczą się tutaj nie tylko piękno i pokrój zwierzęcia, ale również zdolność do przekazywania pożądanych cech na swoje potomstwo. Dlatego oprócz pojedynczych zwierząt w walce liczyły się też linie po wybitnych matkach, a także stawki krów po wybitnych buhajach.

 

Optymalne zestawienie dawki pokarmowej włókno strukturalne

Józef Krzyżewski  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

Jednym z najtrudniejszych zagadnień w hodowli bydła mlecznego, zwłaszcza krów wysoko wydajnych, jest optymalne zestawienie dawki pokarmowej. Optymalna dawka pokarmowa, zwłaszcza dla wysoko wydajnych krów, niezależnie od systemu utrzymania i żywienia (tradycyjny, TMR, PMR), oprócz pełnego pokrycia zapotrzebowania zwierząt na energię, białko, sole mineralne i witaminy, powinna posiadać także odpowiednią strukturę fizyczną. Struktura ta jest uzależniona od składu komponentowego (rodzaju skarmianych pasz) dawki pokarmowej i od składu chemicznego całej diety.

 

Monitorowanie pozostałości substancji hamujących w mleku surowym

Dariusz Minakowski, UWM w Olsztynie

Włodzimierz Cichosz, LAB-MLEK sp. z o.o. w Olsztynie

Nieodzownym kryterium kwalifikacji mleka surowego do skupu i przetwórstwa jest monitorowanie pozostałości substancji hamujących (s. h.). Powszechne stosowanie środków farmakologicznych w leczeniu bydła wiąże się z ryzykiem występowania ich pozostałości w mleku.

 

Rozwój przewodu pokarmowego a żywienie cieląt

Juliusz Strzetelski  Instytut Zootechniki-PIB, Kraków-Balice

 

Zależnie od wieku i zaawansowania funkcji trawiennych można wyróżnić trzy okresy rozwoju przewodu pokarmowego cieląt, które wiążą się z rodzajem pobieranego pokarmu:
■    Faza żywienia paszą płynną (siarą a następnie mlekiem lub preparatem mlekozastępczym) W okresie tym funkcjonuje rynienka przełykowa, która doprowadza paszę płynną bezpośrednio do trawieńca z pominięciem nieczynnego żwacza.
■    Okres przejściowy, w którym zapotrzebowanie cieląt na składniki pokarmowe pokrywa zarówno pasza płynna jak i pasza stała, głównie treściwa.
■    Żywienie paszami stałymi i utrwalenie funkcji przeżuwania. Cielę pokrywa zapotrzebowanie na składniki pokarmowe w oparciu tylko o pasze stałe.

 

Nowa 7-warstwowa folia rolnicza do sianokiszonki marki DUO PLAST

DUO PLAST AG®
DUO PLAST AG® podczas targów Agrotech 2012 po raz pierwszy zaprezentuje pierwszą na rynku
7-warstwową folie rolniczą. DUO 7PLUS XL to pierwsza tego rodzaju folia rolna stretch wytwarzana według opatentowanej formuły, gwarantującej całkowicie szczelne owinięcie bel, atym samym maksymalną wydajność.
7-warstwowe folie znane są obecnie przede wszystkim z przemysłu żywnościowego. W rolnictwie dotychczasowym stosowane są standardowo folie o 3 do 5-warstw.

 

Tomasz Twardowski 

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań

W poprzednim wydaniu Hodowcy Bydła opublikowany został artykuł pp. profesorów: Stanisława Więckowskiego oraz Grażyny Cichosz na temat oczekiwań i faktów związanych z GMO. Poniżej prezentujemy artykuł polemiczny p. profesora Tomasza Twardowskiego z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Obydwie publikacje pozostawiamy Państwa ocenie. Oczekujemy na dalsze komentarze w sprawie wykorzystania roślin modyfikowanych genetycznie w żywieniu zwierząt.

 

Tagi:

Efektywność chowu bydła mięsnego

Adamski Maciej, Greis Joanna  Uniwerystet Przyrodniczy, Wrocław

Efektywność chowu bydła mięsnego w znacznej mierze oparta jest na świadomości hodowcy oraz jego umiejętności odpowiedniego ustosunkowania się do wielu składowych wpływających na końcowy wynik produkcji.

 

 

Subskrybuj nasz newsletter

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy