Strefa Drób

Hodowca Drobiu 7/2014

Paradoksy w chowie stad reprodukcyjnych kur mięsnych

Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski, AVICONS – Warszawa

 

 

Genetyczne doskonalenie kur mięsnych w kierunku przyspieszenia tempa wzrostu zwiększyło u nich żerność poprzez oddziaływanie na centralne i obwodowe mechanizmy, wpływające na odczuwanie głodu. Różne aspekty żywienia stad reprodukcyjnych kur mięsnych i związane z nim problemy, omawiali Wężyk i Gilewski na łamach Hodowcy Drobiu w numerach (8) 2012 i (5) 2013.

Rok 2014 jest szczególnym rokiem dla firmy WIPASZ S.A. W tym roku bowiem firma obchodzi XX-lecie swojej działalności. Dzięki najlepszej jakości produktom oraz zaufaniu jakim obdarzyli WIPASZ Klienci, Pracownicy oraz Firmy współpracujące, WIPASZ zaszedł tak daleko: od małej wytwórni pod Olsztynem produkującej 300 ton miesięcznie, do firmy o ogólnopolskim zasięgu mającej w swoich strukturach 5 wytwórni pasz, magazyny zbożowe i Zakład Drobiarski.

 

Ogrzewanie podłogowe w hodowli drobiu


Ideą zastosowania ogrzewań podłogowych w kurnikach, przeznaczonych do hodowli brojlera, jest poprawa parametrów fizyko-chemicznych środowiska, jak również poprawa wydajności hodowli. Zastosowanie ogrzewania podłogowego, produkowanego przez firmę Wavin, pozwala zminimalizować ilość wilgoci, jaka dostarczana jest do kurnika, poprzez wygrzewanie i wysuszanie samej ściółki. Dzięki temu ogranicza się również powstawanie niekorzystnych gazów, szkodliwych w hodowli, takich jak np amoniak czy gazów fermentacyjnych, jakie powstają w mokrym środowisku ściółki. Zmniejszenie ilości wilgoci ma duży wpływ na wentylację samego kurnika. Dlatego firma Wavin zaleca stosowanie ogrzewanie podłogowe wraz z nagrzewnicami wodnymi, które nie wprowadzają dodatkowej wilgoci do pomieszczeń. Nie ma jednak żadnych przeciwwskazań, aby używać standardowego systemu ogrzewczego opartego na nagrzewnicach gazowych w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym.

 

W dniach 28-29 czerwca 2014 r. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie był rolniczą stolicą nie tylko Podlasia, ale i Polski. Agroarenę PODR w Szepietowie, przez dwa dni odwiedziło ponad 100 tys. osób. To rekord w historii szepietowskich imprez.

 

Wszyscy, którzy po tytule oczekiwali przygód frywolnej nastolatki w znanym kurorcie będą zawiedzeni. 5-7 czerwca 2014 w Zakopanem odbyło się kolejne coroczne Sympozjum Drobiarskie. To już 18 edycja imprezy, która wpisała się na stałe w kalendarze hodowców.

 

Wpływ masy jaja na wylęgowość, wielkość pisklęcia, tempo wzrostu i wykorzystanie paszy

Masa jaja, szczególnie w kontekście reprodukcji i inkubacji, jest przedmiotem zainteresowania od bardzo dawna. Ogólnie stwierdzono, że masa jaja zwiększa się wraz ze wzrostem masy ciała, zarówno w obrębie tego samego gatunku ptaków, jak i między gatunkami, lecz gatunki o większej masie ciała mają tendencję do produkowania mniejszych jaj, proporcjonalnie do masy.

 

Alina Rachwał
Poznań

Kapłon w trzech odsłonach Cz. II. Kastracja ptaków – kapłonowanie

„Im wcześniej młody kogutek ubezpłodniony zostaje, tem więcej staje się kapłonem podobniejszym do kur niżeli do kogutów” (Gospodarna Hodowla Zwierząt Rolniczych, 1885 rok).

 

Magdalena Zawacka
Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy