Strefa Indyk

Indyk Polski 41 (4/2012)

Combi-tunel. System na każdą pogodę

SKOV – Klimat dla wzrostu

    Od ponad 40 lat systemy i rozwiązania firmy SKOV zapewniają zwierzętom optymalne warunki klimatyczne, umożliwiające ich prawidłowy rozwój i gwarantujące najwyższy możliwy poziom produktywności hodowli.

    Systemy wentylacyjne SKOV każdego dnia zapewniają wentylację dla milionów zwierząt na całym świecie. Systemy wentylacji SKOV są instalowane na całym świecie. Dysponujemy systemami dostosowanymi do różnych warunków klimatycznych. Tworzymy klimat dla wzrostu, niezależnie od tego, gdzie nasi klienci i partnerzy prowadzą swoją działalność.

Ograniczanie wilgotności w chowie indyków

Jakub Samborski, PRP Polska


Tucz indyków jest bardzo specyficzny. Aby uzyskać najlepsze wyniki, wysokie przyrosty, niskie zużycie paszy oraz małą śmiertelność hodowca zmuszony jest spełnić wiele warunków. Do tych podstawowych należy zaliczyć odpowiedni dobór materiału do tuczu oraz paszy pokrywającej zapotrzebowanie na wszystkie składniki pokarmowe. Ponadto bardzo istotnym czynnikiem warunkującym odniesienie sukcesu jest utrzymanie odpowiednich warunków zoohigieniczych.

Żywienie indyków paszą sypką może być sposobem na kryzys

Wojciech Grudzień
Specjalista hodowli i użytkowania zwierząt

 

Ostatnio wszystkich producentów indyków dotknął problem wysokich cen pasz  i niskich cen żywca. Coraz bardziej zatem staje się sensowne zainwestowanie środków we własną małą mieszalnię pasz. Takie rozwiązanie nie tylko zmniejsza koszty paszy, ale i zmniejsza ilość konfiskat poubojowych.

 

Bartosz Korytkowski
Bydgoszcz

 

Woda w procesie żywieniowym drobiu jest równie ważna jak i pasza. Powinniśmy posiadać zawsze pewność, że tak jak i pasza jest ona najwyższej jakości.

 

Pyt: Jestem hodowcą indyków. Ostatnio obserwuję pewien problem. Ptaki po szczepieniu w 28 dniu przeciwko krwotocznemu zapaleniu jelit dostają silnej biegunki, a leczenie antybiotykami jest drogie. Jaka jest tego przyczyna, i co z tym zrobić, żeby nie generować większych kosztów?
Stefan F., Łomnica

 

Wpływ systemu utrzymania indyków na ich zdrowotność

Anna Wilkanowska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Wybór odpowiedniego systemu utrzymania to nieodzowny czynnik powodzenia w chowie i hodowli drobiu. System uzależniony jest od kierunku użytkowania ptaków, co jest niezwykle ważne, ma on zarówno bezpośredni, jak i pośredni wpływ na warunki mikroklimatyczne w jakich zwierzęta przebywają. Indyki, podobnie jak kury, w pomieszczeniu inwentarskim utrzymuje się:
1) bez ściółki w klatkach;
2) w systemie podłogowym ze ściółką lub bez.

 

Syndrom złego wchłaniania

Alina Rachwał
Poznań

 

Począwszy od 1918 roku w wielu częściach świata zaobserwowano nieznaną dotąd chorobę kurcząt brojlerów i indycząt, charakteryzującą się jednym lub kilkoma objawami: zahamowaniem wzrostu, zapaleniem jelit, przerostem żołądka trawiennego lub mięśniowego, bladością ptaków, rozmiękczeniem mózgu, krzywicą, łamliwością kości, zapaleniem szpiku, złym opierzaniem się i niekiedy zapaleniem trzustki lub jej degeneracja.

 

Teresa Majewska
Katedra Drobiarstwa, UWM Olsztyn

 

Styropian to polistyren, który produkuje się z ropy naftowej. Został wynaleziony w 1950 roku przez firmę BASF. Najczęściej używany jest jako materiał izolacyjny, ale ponieważ nie jest toksyczny i nie ma szkodliwego wpływu na zdrowie (PN-EN13163/2009), znalazł zastosowanie w wielu obszarach ludzkiej działalności. Między innymi również w produkcji tacek do żywności, kubków do napojów, wytłaczanek do jaj i itp. Nikt nie przypuszczał jednak, że upodobają go sobie również jako „przysmak” ptaki.

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy