Strefa Drób

Hodowca Drobiu 6/2014

Zapalenie poduszki stopy

Bartosz Korytkowski
Bydgoszcz

 

W wielkostadnym chowie drobiu kontaktowe zapalenie skóry stanowi poważny problem. Schorzenie to przysparza wiele strat z powodu gorszych przyrostów masy ciała oraz obniżenia wartości rzeźnej tuszek.

 

Środowiskowe i genetyczne czynniki wpływające na wzrost ptaków

Anna Wilkanowska, Artur Mazurowski
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Postęp genetycznej selekcji drobiu rzeźnego w zakresie osiąganych parametrów hodowlano-użytkowych jest istotny. Prowadzona od wielu lat selekcja ptactwa mięsnego ukierunkowana jest na kilka wybranych cech produkcyjnych, w tym m.in. na tempo wzrostu, wykorzystanie paszy, ukształtowanie i jakość tuszki. Łatwo dostrzegalne są zmiany cech brojlera w porównaniu z jego wyglądem z poprzednich kilkudziesięciu lat, a tym bardziej z jego przodkiem.

 

8 maja w Sali Konferencyjnej w Budynku Głównym w Balicach odbyła się niezwykła uroczystość podsumowująca 80 lat życia Profesora Stanisława Wężyka oraz 58 lat Jego dokonań naukowych. Wśród obecnych na sali 115 osób znalazło się wielu znamienitych gości. Przepiękna sceneria oraz pogoda to najlepsze z możliwych otoczenie do przebiegu Jubileuszu tak zacnego Profesora, pełnego humoru, dobroci i życzliwości, ale także jednego z najwybitniejszych polskich naukowców, specjalistów w dziedziny drobiarstwa.

Co podawać ptakom, aby złagodzić skutki stresu cieplnego?

Agnieszka Wilczek-Jagiełło
Lublin

 

Temperatura środowiska to jeden z najważniejszych czynników wpływających na efektywność produkcji drobiarskiej. Temperatura oddziałuje na tempo wzrostu ptaków m.in. poprzez wpływ na ilość pobieranej paszy i na tempo przemian metabolicznych.

 

Propolis stymulator wzrostu kurcząt brojlerów

Alina Rachwał
Poznań

 

Propolis – to jeden z cenniejszych produktów wytwarzanych przez pszczoły, które wykorzystują go w ulach jako materiał antyseptyczny i struktaralny. Propolis powstaje w dwojaki sposób. Większa jego część, zwana kitem pszczelim, zbierana jest przez pszczoły z roślin, mniejsza, określana jako balsam pyłkowy, wytwarzana jest w organizmie tego owada z pyłku kwiatowego.

 

W dniach 14-15 czerwca br. odbyły się w Płońsku piętnaste Mazowieckie Dni Rolnictwa. MDR to największe targi rolne na Mazowszu. Honorowy patronat nad ich organizacją objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Wojewoda Mazowiecki. To prestiżowe wydarzenie zawsze cieszy się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających oraz wystawców, tak było również i w tym roku.

 

Włoska firma MERLO specjalizuje się w produkcji ładowarek teleskopowych z przeznaczeniem dla: rolnictwa, budownictwa oraz prac komunalnych. Ładowarki teleskopowe sygnowane marką Merlo wyróżniają się szeregiem cech, których próżno szukać w innych maszynach tego typu dostępnych na rynku, a także bogatym wyposażeniem standardowym.

 

Michał Majewski
Plewiska
Piotr Jóźwiak, Jędrzej M. Jaśkowski
Instytut Weterynarii, Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

Znaczny wzrost produkcji mięsa kurcząt brojlerów wiąże się ze zwiększeniem przyrostów wagowych oraz skróceniem tuczu. Na przestrzeni ostatnich 60 lat tucz skrócono z 72 do około 40 dni. Jednocześnie masa ciała ptaka poddawanego ubojowi zwiększyła się niemal dwukrotnie. Intensyfikacji produkcji towarzyszył spadek odporności ptaków przy jednoczesnym wzroście zjadliwości patogenów. Badaniu poubojowemu poddawane są ptaki, które nie wykazywały klinicznych objawów choroby przed ubojem. Pytaniem pozostaje jednak czy tak znaczna intensyfikacja produkcji nie wpływa na pogorszenie parametrów jakościowych mięsa.

 

Kapłon w trzech odsłonach Cz. I. Historia

Magdalena Zawacka
Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Capon – czyli kapłon oznacza kastrowanego koguta, a nazwy tej po raz pierwszy użył Varronis w I wieku przed naszą erą [www. kaplon.eu]. Około 162 roku przed naszą erą, w Rzymie wprowadzono Lex Faunia – nakaz oszczędzania żywności.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy