Strefa Bydło

Hodowca Bydła 1/2018

Rola żywienia w produkcji wołowiny wysokiej jakości

Krzysztof Bilik; Instytut Zootechniki PIB


W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach europejskich większość produkowanej wołowiny pochodzi wciąż od tej samej populacji krów, od której pozyskiwane jest mleko (Trela 2004). W głównej mierze ze stad była mlecznego rasy czarno-białej i czerwono-białej doskonalonej rasą holsztyńsko-fryzyjską (Litwińczuk i Szulc 2004). Uwarunkowania te powodują, że produkowana wołowina charakteryzuje się niższymi cechami jakościowymi w porównaniu z krajami, w których żywiec wołowy pochodzi w przeważającej ilości od bydła wyspecjalizowanych ras mięsnych.

Ocena zdrowia racicy

Maciej Adamski, Karolina Nowacka; UP Wrocław


Schorzenia racic stanowią poważny problem w stadach krów mlecznych. Ocena stanu ich zdrowia jest dość złożona ze względu na wieloczynnikową etiologię występowania nieprawidłowości. Diagnozowanie stanu racic i ustalenie późniejszego leczenia przeważnie oznacza równoczesną korekcję racic. Ustalenie przyczyn stanu racic jest niezmiernie istotne. Umożliwia ono zapobieganiu następnym ewentualnym problemom z racicami czy określenie kolejnego terminu korekcji funkcjonalnej racic.

IBR i BVD chorzeniami zwalczanymi z urzędu. Uwagi i zalecenia

Dr Roman Jędryczko; VetLabGroup Jędryczko


W związku z ukazaniem się „Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła” – Dz. U. 2017 poz. 1722 z 08.09.2017, pojawia się w końcu realna możliwość urzędowego uznania fermy bydła za wolną od tych schorzeń (tzn. IBR/IPV oraz BVD/MD).

Dlaczego warto szczepić bydło? Na przykładzie zespołu oddechowego BRDC (ang. Bovine Respiratory Disease Complex)

Agnieszka Wilczek-Jagiełło


Szczepienia mają na celu ograniczenie ilości przypadków chorobowych w stadzie lub też przynajmniej częściowe zmniejszenie ciężkości objawów klinicznych w przebiegu danej choroby. Można więc powiedzieć, że tylko poprzez to jedno zdanie udało się udzielić odpowiedzi na pytanie: dlaczego warto szczepić bydło? Ci jednak hodowcy, którzy wciąż pozostają nieprzekonani, zdecydowanie powinni zapoznać się z analizami ekonomicznymi związanymi z wprowadzeniem szczepień w stadzie. W przypadku szczepień zawsze warto również odpowiedzieć sobie na pytanie: kiedy należy wprowadzić szczepienia oraz na jakie jednostki chorobowe uodparniać stado – wszystkie te kwestie wpływają bowiem na ekonomiczny aspekt przeprowadzanych szczepień.

Schorzenia krów mlecznych w okresie poporodowym

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Okres okołoporodowy jest konieczny dla stworzenia w organizmie krowy właściwych warunków do szybkiego wzrostu i rozwoju płodu, prawidłowego porodu i okresu poporodowego, zapobiegania schorzeń metabolicznych, wymion i racic, wysokiej produkcji mleka. Składa się on z kilku okresów, wśród których ostatnim jest okres poporodowy (ang. fresh cow).

Więcej kazeiny w mleku

Kamil Siatka; Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu


Mleko w diecie człowieka obecne jest od tysięcy lat. Wynika to faktu, że wydzielina gruczołu mlekowego zdrowych, prawidłowo żywionych i utrzymywanych krów zawiera wiele cennych dla nas składników pokarmowych. Do składników tych zaliczają się tłuszcz, sole mineralnych (wapń, fosfor), witaminy (A, D, E, K, z grupy B), a także wysokowartościowe białko, którego zawartość oscyluje w okolicach 3,4%. Białka mleka stanowią sumę dwóch frakcji tj. białek serwatkowych stanowiących ok. 20% ogólnej ilości białka oraz białek kazeinowych stanowiących pozostałą jego część.

Podział krów na grupy technologiczne

Józef Krzyżewski;Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu


Aktualnie obowiązujące u nas systemy żywienia krów mlecznych (INRA, DLG) zostały opracowane z uwzględnieniem masy ciała krowy i dobowej wydajności mleka, związanej ze stadium laktacji. Istnieje więc ścisła zależność między masą ciała, dobową wydajnością mleka a zapotrzebowaniem krowy na składniki pokarmowe, tj. energię i białko oraz koncentrację tych składników w suchej masie dawki pokarmowej.

Niektóre witaminy stosowane w żywieniu krów mlecznych oraz w odchowie reprodukcyjnym cieląt (część 1)

Henryk Maciołek, Monika Białek; SITR Piotrków Tryb.


Witaminy są to związki organiczne niezbędne dla życia, zdrowia oraz rozwoju młodych organizmów, utrzymujące czynności fizjologiczne ustroju zwierzęcego.

Zależność między zasuszeniem a wydajnością

Katarzyna Jankowska; PAN Olsztyn


W populacji bydła mlecznego obserwuje się wyraźny i trwały wzrost wydajności mlecznej. Warunki zoohigieniczne (mikroklimat w oborze) wraz z żywieniem opartym na zbilansowanej dawce dedykowanej zwierzętom w odpowiedniej kategorii i wieku, wpływają na podwyższenie stopnia produkcyjności oraz odporności organizmu na choroby (wirusowe, bakteryjne, pasożytnicze), skutkiem czego jest podwyższenie zdrowotności populacji oraz podniesienie wskaźnika płodności.

Subskrybuj nasz newsletter

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy