Strefa Indyk

Indyk Polski 40 (3/2012)

Monitoring zdrowia w stadach indyków

Agnieszka Wilczek-Jagiełło; Uniwersytet Przyrodniczy Lublin


Indyki pod względem wymogów pokarmowych przewyższają znacznie potrzeby większości ptaków domowych i są zbliżone do przepiórek japońskich. Dla osiągnięcia oczekiwanych wyników produkcyjnych należy w ich żywieniu stosować mieszanki pełnoporcjowe, pokrywające potrzeby pokarmowe zależne od wieku oraz stanu fizjologicznego.

Wpływ żywienia na użytkowanie reprodukcyjne indorów

Anna Wilkanowska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Indyki pod względem wymogów pokarmowych przewyższają znacznie potrzeby większości ptaków domowych i są zbliżone do przepiórek japońskich. Dla osiągnięcia oczekiwanych wyników produkcyjnych należy w ich żywieniu stosować mieszanki pełnoporcjowe, pokrywające potrzeby pokarmowe zależne od wieku oraz stanu fizjologicznego.

 

Użytkowanie rozpłodowe indyków część V

Alina Rachwał
Poznań

 

W przemysłowej produkcji indyków ważną rolę odgrywa prawidłowa organizacja rozrodu, zapewniająca całoroczną produkcję piskląt hodowlanych i rzeźnych. Wobec krótko trwającego sezonu rozpłodowego konieczna staje się wymiana stad hodowlanych, wprowadzenie ich w okres nieśności w ciągu całego roku, a zatem także poza naturalnym okresem reprodukcji. Również niższa w porównaniu z kurami liczba jaj wylęgowych od nioski zmusza do zwrócenia szczególnej uwagi na problemy zapłodnienia, organizacji i techniki inseminacji, a także do właściwego postępowania z jajami wylęgowymi.

 

Sód w diecie drobiu

Bartosz Korytkowski

 

Składniki mineralne mają kluczowe znaczenie dla zdrowia i produkcji drobiu. Znaczenie soli kuchennej (NaCl) w żywieniu drobiu znane było od dawna. Pierwiastki te (sód i chlor) omawiane są najczęściej łącznie ze względu na wspólne występowanie oraz podobne funkcje.

 

Premiksy lecznicze dla indyków

Agnieszka Misiura
UP Lublin

 

Premiksy są to mieszanki dodatków paszowych z materiałami paszowymi lub wodą stosowanymi jako nośniki, nieprzeznaczone do bezpośredniego żywienia zwierząt. Premiks leczniczy jest to produkt weterynaryjny leczniczy (nie stosuje się do niego przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1831/2003 o dodatkach paszowych, w tym o stosowaniu tych dodatków) stosowany do produkcji pasz leczniczych.

 

Odchów w kręgach, bez kręgów i w sektorach

Wojciech Grudzień
Zbójno

 

Obecnie wśród producentów indyków spotyka się różne metody odchowu indyków, które wynikają nie tylko z przekonania, co do słuszności, ale i z praktycznej potrzeby indywidualnej hodowli. W artykule tym zostaną przybliżone poszczególne warianty oraz ich wady i zalety.

 

Bartosz Korytkowski
Bydgoszcz

 

Profilaktyka zapobiegania chorobom wywoływanym przez bakterie z rodzaju Salmonella jest bardzo ważnym elementem w nowoczesnej produkcji drobiarskiej. Każdorazowe wystąpienie ww. chorób może narazić hodowcę na duże straty ekonomiczne a także powodować pewne zagrożenie ze strony epidemiologicznej dla ludzi. Obecnie uważa się, że drób oraz produkty pochodzące od niego, takie jak mięso i jaja przyczyniają się do większości zatruć bakteriami Salmonella. Jest to główny rezerwuar tych bakterii.

 

Anna Wilkanowska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Istnieje ścisły związek między zdrowiem i produkcyjnością ptaków a warunkami ich bytowania. Szczególnie dotyczy to indyków. Od pierwszych dni po wykluciu zauważyć można, iż indyczęta są bardziej niż kurczęta wrażliwe na warunki środowiskowe, dlatego też wymagają więcej troski i uwagi aniżeli pisklęta brojlerowskie. Chociaż w praktyce raczej trudno jest uniknąć przypadków padnięć z powodu zagłodzenia czy odwodnienia organizmu, to dzięki właściwemu managementowi stadem można ograniczyć liczbę upadków.

 

Mikotoksyny Znajdź skuteczny środek!

Wojciech Grudzień
Zbójno

 

W 1960 roku w Wielkiej Brytanii na fermie pod Londynem wybuchła pewna dziwna choroba, w której padło ok. 100 tys. indyków. Chorobę tę nazwano wówczas „choroba indycza X”. Później okazało się, iż przyczyną była obecność metabolitu grzyba Aspergillus flavus – aflatoksyna B1 obecna w karmie, a dokładnie na użytych w procesie produkcji orzeszkach ziemnych, które zostały zaimportowane z Ameryki Południowej. Od tamtej pory zaczęto interesować się toksynami grzybiczymi.

 

Subskrybuj nasz newsletter

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy