Strefa Drób

Hodowca Drobiu 4/2019

Odchów gęsi

Joanna Marć-Pieńkowska; Katedra Hodowli Zwierząt, UTP w Bydgoszczy

 

W ostatnich latach zapotrzebowanie na gęsinę rośnie. Chów gęsi jest źródłem nie tylko zdrowego mięsa, ale również puchu i pierza, uważanego w Japonii za towar luksusowy. Ze względu na duże zainteresowanie gęsimi produktami warto rozważyć utrzymywanie gęsi, zarówno w warunkach chowu intensywnego, jak i przyzagrodowego.

Choroba Derzsyegou gęsi i kaczek

Maciej Kucharski; specjalista chorób drobiu i ptaków ozdobnych

 

Choroba Derzsyego jest chorobą występującą u dzikich gęsi, gęsi domowych i u kaczek. Przebiega z wysoką śmiertelnością, sięgającą u ptaków młodych do pierwszego tygodnia życia, nawet 100%. Powoduje to znaczne straty na fermie zajmującej się produkcją gęsi czy kaczek. Dodatkowo, diagnostyka różnicowa jaka stosowana jest podczas stawiania diagnozy tej choroby jest złożona – nie zawsze objawy kliniczne ją potwierdzają i wymagane są bardziej skomplikowane badania.

Światowa produkcja mięsa kaczek

Tomasz Rokicki; SGGW w Warszawie

 

W artykule przedstawiono sytuację i zmiany w światowej produkcji mięsa kaczek. Kolejno ukazano udział mięsa kaczek w produkcji drobiu, największych producentów tego rodzaju mięsa i kierunki zmian produkcji w tych państwach. Określono także stopień koncentracji produkcji na kontynentach i w krajach świata. Skupiono się również na Polsce, ukazano jej miejsce na świecie, kierunki zmian w produkcji i pogłowiu kaczek, przyczyny takich tendencji. Określono również perspektywy w kolejnych latach w zakresie produkcji mięsa kaczek w Polsce.

A może na Wielkanoc jaja przepiórcze?

Bartosz Korytkowski; Poznań

 

U progu Wielkiej Nocy jaja przeżywają zasłużony renesans zainteresowania. Nie bez powodu jajo jest wpisane w symbolikę życia i jego odrodzenia, które kultywujemy w czasie tych Świąt. Jaja przepiórcze z pewnością zasługują na miejsce na świątecznym stole.

Zwalczanie wektorów chorób w kurniku

Katarzyna Jankowska; PAN Olsztyn

 

Zapobieganie chorobom wiąże się w pierwszej kolejności ze stosowaniem programu bioochrony, na który składa się czyszczenie i odkażanie całej fermy przed każdym cyklem produkcyjnym. Jest to forma zapobiegania rozprzestrzenianiu się czynników chorobotwórczych ze środowiska otaczającego fermę, a tym samym eksplozji chorób w stadzie ptaków.

Możliwości wykorzystania słońca jako źródła energii na fermie drobiu

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

W skali roku do powierzchni ziemi dociera ze słońca ok. 1,069 miliarda TWh, czyli o ok. 10000 więcej niż wynosi cała konsumpcja energii ludzkości. Dlatego dobrze jest wykorzystać tę energię do produkcji prądu. Co ciekawe, jest to prostsze niż jeszcze parę lat temu mogłoby się wydawać, a dostępne innowacyjne technologie pozwalają na prężny rozwój branży odnawialnych źródeł energii. Przemawiają za tym wymogi nakazujące pozyskiwanie energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych. To one „inspirują” nas to korzystania z elektrowni wiatrowych, pomp ciepła, biogazowi rolniczych.

Wpływ dostępu mięsnych kur rodzicielskich do paszy w okresie wychowu i nieśności na ich wzrost, produkcję jaj oraz skład ciała

Alina Rachwał; Poznań

 

W celu uzyskania dobrej wydajności reprodukcyjnej, przyrost masy ciała ptaków hodowlanych winien znajdować się pod stałą kontrolą prowadzącego stado. Zalecane wielkości masy ciała ptaków w danym wieku odnoszą się zawsze do ostatniego dnia określonego tygodnia życia.

Salmonellozy drobiu czy nowe programy zwalczania pomogą zmienić negatywny wizerunek polskiej hodowli drobiu?

Agnieszka Wilczek-Jagiełło

 

Bakterie Salmonella stanowią drugi pod względem częstości występowania drobnoustrój odpowiedzialny za zakażenia przewodu pokarmowego u ludzi. Zakażenia bakteriami Salmonella nie zawsze ograniczają się do przewodu pokarmowego – obserwuje się również zachorowania, gdzie bakterie przenikają barierę jelitową i doprowadzają do uogólnionych zakażeń zagrażających nawet życiu chorego. Co ciekawe, od 2-3 lat można zaobserwować wzrastającą liczbę przypadków salmonelloz u ludzi (obecnie ponad 10 tys. przypadków rocznie).

5 pytań dotyczących metody naturalnego wygładzania dziobów. Nowy miskowy system karmienia, najlepsza alternatywa dla obróbki dziobów

Roxell

 

Charakterystyczne dla ostatnich lat traktowanie obróbki dziobów brojlerów rozpłodowych jako przestarzałej metody stało się w firmie Roxell przyczyną gorących dyskusji. Doprowadziło to niedawno do powstania innowacyjnej koncepcji „naturalnego wygładzania dziobów”. Firma Roxell odpowiada na pięć pytań dotyczących tego trwałego rozwiązania, nowych tendencji rynkowych oraz przepisów w zakresie dobrostanu zwierząt.

Subskrybuj nasz newsletter

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy