Strefa Bydło

Kiszonka z traw w żywieniu młodego bydła opasowego

1Cezary Purwin 2Zenon Nogalski, 1Iwona Wyżlic, 1Natalia Puzio, 2Monika Sobczuk-Szul, 2Paulina Pogorzelska-Przybyłek, 2Zofia Wielgosz-Groth, 3Rafał Winarski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 1Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, 2Katedra Hodowli Bydła i Oceny Mleka, 3Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych

 

 WSTĘP I CEL

Kiszonki z traw stanowią podstawowy komponent diety w żywieniu zimowym lub całorocznym bydła opasowego w Polsce. Jakość kiszonki może wpływać na wielkość pobrania oraz wartością odżywczą dawki. Zmienność warunków pogodowych, a szczególnie zmienny rozkład opadów w okresie lata powoduje, że z dwóch kolejnych pokosów zbieranych z tego samego rodzaju użytku zielonego w tym samym gospodarstwie można wyprodukować kiszonki o różnej jakości chemicznej, strawności i smakowitości. Opady mogą opóźnić termin koszenia, a w związku z tym wpłynąć niekorzystnie na zawartość włókna, rozkładalność żwaczową masy organicznej kiszonki i wartość energetyczną kiszonki. Wilgotna pogoda podczas zbioru może utrudnić podsuszenie surowca, spowodować niekorzystne zmiany profilu fermentacji, straty cukrów rozpuszczalnych i w efekcie obniżenie pobrania kiszonki. Wpływ jakości kiszonki na efekty opasu może zmieniać się w zależności od wielkości uzupełnienia energetycznego i białkowego. Udział paszy treściwej rzutuje na koncentrację składników pokarmowych i energii w dawce, a w konsekwencji na wielkość dziennych przyrostów masy ciała. Relacje między cenami skupu żywca wołowego oraz cenami pasz treściwych w Polsce powodują, że opas bydła jest prowadzony przy ograniczonym udziale paszy treściwej. Celem badań jest określenie wpływu jakości kiszonki z traw na pobranie, tempo wzrostu i wykorzystanie paszy w zależności od poziomu uzupełnienia paszą treściwą.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.