Strefa Bydło

Hodowca Bydła 1/2012

Diagnostyka laboratoryjna w monitorowaniu stanu zdrowia krów mlecznych

Iwona Radkowska, Instytut Zootechniki PIB, Dział Technologii, Ekologii i Ekonomiki Produkcji Zwierzęcej  Adam Radkowski, Instytut Produkcji Roślinnej, Zakład Łąkarstwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wyniki produkcyjne oraz ekonomiczne w nowoczesnych fermach bydła mlecznego w dużej mierze zależą od czynników wpływających na zdrowotność zwierząt. Postępujący wzrost wydajności mlecznej krów oraz wzrost wymagań co do jakości surowców pochodzenia zwierzęcego wymaga kompleksowego podejścia do zarządzania stadem bydła.

 

Choroba mętwikowa bydła przyczyną niepłodności i ronień

Zdzisław Gliński, Krzysztof Kostro  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Ze względu na zagrożenie jakie stanowi choroba mętwikowa (kampylobakterioza, zaraza mętwikowa) dla zdrowia i straty jakie powoduje w hodowli bydła, międzynarodowe i krajowe akty normatywne regulują metody diagnozowania oraz sposoby postępowania w tej chorobie. Choroba mętwikowa bydła (Bovine genital campylobacteriosis) znajduje się w wykazie chorób zakaźnych zwierząt notyfikowanych do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE – Office International des Epizooties). W Polsce jest ona na liście chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. „o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt” (Dz. U. nr 69, poz. 625 z dnia 20 kwietnia 2004 r.)

 

Budowa wymion oraz zdolność wydojowa krów jako cechy selekcyjne w hodowli bydła mlecznego

Katarzyna Piotrowska-Tomala  PAN Olsztyn

Ekonomia zmusza hodowców do ciągłego zwiększania wydajności krów, co często prowadzi do skrócenia okresu ich użytkowania. Dlatego na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że w praktyce obok prawidłowo prowadzonej pracy hodowlanej, stosowania optymalnego żywienia, niezbędna jest praca nad genetycznym doskonaleniem stada w celu uzyskania wysokiej wydajności.

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy