Strefa Bydło

Znaczenie prawidłowego oświetlenia w oborze

Marek Gaworski  Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, SGGW Warszawa

 

Spośród wielu cech identyfikujących współczesną produkcję mleka w gospodarstwach kluczowe miejsce zajmuje komfort krów. Obok prawidłowego żywienia to niewątpliwie jeden z najważniejszych czynników decydujących o efektywności produkcji mleka. Na komfort krów w oborze składa się duża liczba elementów, wśród których istotne miejsce zajmuje oświetlenie pomieszczenia.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy