Strefa Bydło

Unikatowe ANKOR ONE zdecydowanie więcej niż drożdże

Mgr inż. Małgorzata Horecka
Doradca ds. produktów

 

W dobie kryzysu prowadzenie własnej działalności jest szczególnie trudne. Tym bardziej jeżeli mamy do czynienia z produkcją zwierzęcą. Koszty utrzymania stada wciąż rosną, a ceny skupu mleka niestety nie rosną. Hodowcy szukają oszczędności i decydują się na rezygnację z dodatków paszowych i profilaktyki. Należy zastanowić się, czy takie postępowanie rzeczywiście chroni nasze finanse.

 

 

Wyobraźmy sobie sytuację, w której zamiast oszczędzać na dodatkach stawiamy na zwiększenie zysku ze sprzedaży mleka, a także dbamy o zdrowie krów poprzez dobrą profilaktykę, dzięki czemu nie ponosimy kosztów leczenia. Bynajmniej rozwiązaniem nie jest powiększanie liczebności stada, bo w rzeczywistości często koszty utrzymania i leczenia przewyższają zyski z takiego posunięcia.
Dlatego zwracam Państwa uwagę na produkty ANKOR ONE, firmy ANKOR POLSKA Sp. z o.o., który działając wielotorowo jest innowacyjną i bezkonkurencyjną metodą zwiększenia opłacalności naszej produkcji, a także dbania o nasze zwierzęta.
Wiodącą rolę w ANKOR ONE odgrywają produkty pozyskiwane w szczególnym procesie fermentacji grzyba o nazwie Aspergillus Oryzae. Pozwala on na maksymalne zwiększenie przyswajania składników odżywczych. Dzieje się tak, gdyż po pierwsze inaktywowane ekstrakty fermentacji Aspergillus oryzae są zdolne do rozkładania ścian komórkowych, a po drugie wpływają one mobilizująco na aktywność bakterii celulolitycznych i grzybów żwaczowych. Nadtrawiając ścianę komórkową ekstrakty fermentacji Aspergillus oryzae zwiększają powierzchnię czynnego działania bakterii i ułatwiają im rozkład włókien celulozowych, co w konsekwencji pozwala grzybom łatwiej dotrzeć do wnętrza komórek roślinnych. Efektem tego procesu jest dostarczenie do jelit gotowych do wchłonięcia składników, dzięki czemu powierzchnia wchłaniania zwiększa się znacząco i rozpoczyna dużo wcześniej niż u zwierząt żywionych bez użycia w paszy ANKOR ONE.
Działanie drożdży w żywieniu przeżuwaczy zostało już zbadane, opisane i docenione. Same w sobie wpływają na wzrost liczebności bakterii wykorzystujących kwas mlekowy, zwiększenie liczby i aktywności bakterii celulolitycznych, stabilizują pH w żwaczu, zwiększają pobranie suchej masy, są także źródłem białka aminokwasów i witamin. W ANKOR ONE kultury inaktywowowanych Saccharomyces cerevisiae (4 x 1011) i Kluyveromyces dodatkowo działają probiotycznie i prebiotycznie.
ANKOR ONE zawiera również metabolity Saccharomyces cerevisiae, które działają również w niesprzyjającym dla żywych kultur drożdży pH, w żwaczu (n. przy kwasicy). Metabolity zawarte w ANKOR ONE nawet w tak niesprzyjającym środowisku będą dostępne i pomocne dla organizmu, gdzie żywe drożdże mogłyby nie przeżyć i nie spełnić swojej funkcji. Metabolity wpływają na poprawę środowiska w żwaczu i dzięki temu umożliwią działanie żywych kultur dostarczanych z każdą kolejną dawką ANKOR ONE.
Jednym z najbardziej trapiących hodowców parametrów mleka jest zbyt wysoka ilość komórek somatycznych. Mają one różne pochodzenie, często przyczyna leży w słabej jakości paszach, w których między innymi rozwijają się grzyby wytwarzające mykotoksyny. Prawidłowy proces fermentacji Aspergillus oryzae pozwala uzyskać produkty pośrednio działające przeciw mykotoksynom, które są olbrzymią bolączką. Jakiekolwiek niedociągnięcia w procesie zakiszania sprzyjają rozwojowi pleśni i grzybów.
ANKOR ONE sprzyja rozwojowi prawidłowej flory bakteryjnej (Selenomonas i Megasphera), która występując naturalnie w żwaczu redukuje kwas mlekowy. Dzięki temu ANKOR ONE działa na zasadzie buforu biologicznego, co pozwala na redukcję kwasicy, tym samym wpływa także na spadek ilości komórek somatycznych pojawiających się na tym tle. Efekt ten powstaje na poziomie żwacza, ponieważ bakterie patogenne zostają wyparte przez tworzącą się prawidłową florę bakteryjną.
Na poziomie jelit znaczenie przeciwsomatyczne będą miały dwa czynniki. Po pierwsze sepiolit pobudza ściany jelita do zagęszczenia śluzu jelitowego, a tym samym spowalnia przenikanie toksyn do krwioobiegu. Dzięki temu bakterie fagocytujące mają czas na ich przechwycenie i zneutralizowanie.
Oczywiście filtrem każdego organizmu pod kątem pozbycia się toksyn i trucizn jest wątroba. Ażeby ją chronić ANKOR ONE jest bogaty w witaminę PP. Ponadto poprawia jej funkcje poprzez „odciążenie jej”, gdyż sprzyja spadkowi produkcji toksyn i dostarcza substancji o działaniu enzymatycznym.
Działanie przeciwketozowe również wynika z przyczynowo-skutkowego związku pracy organizmu z ANKOR ONE. Większe wykorzystanie składników odżywczych w tym węglowodanów, dzięki Aspergillus Oryzae, sprzyja zmniejszeniu ryzyka wystąpienia deficytów energii.
ANKOR ONE jest mocno skondensowany, co pozwala na ustalenie niewielkiej dawki dziennej. Średnio wynosi ona 25 g, a jej wysokość jest zależna między innymi od stanu fizjologicznego, kondycji i innych problemów w stadzie. Przy tak niewielkiej i ekonomicznej dawce osiągamy wymierny efekt, który został zbadany i udokumentowany między innymi na podstawie testu przeprowadzonego na stadzie liczącym 105 zwierząt, którym przez 90 dni podawano ANKOR ONE w porównaniu z grupą kontrolną pozostawioną na tej samej paszy, w tej samej oborze i podzieloną w taki sposób, by była możliwość porównania krów w każdej grupie laktacyjnej.
Produkcja mleka w grupie dostającej ANKOR ONE wzrosła z początkowych 32,2 do 34,1 l, podczas gdy w kontrolnej odnotowano spadek z 32,2 do 31,6 l. Wynika z tego, że dzienna produkcja mleka wzrosła aż o 1,9 l. Należy jednak pamiętać, że w grupie kontrolnej odnotowano spadek, czyli porównując wyniki ANKOR ONE uchronił gospodarza przed utratą 2,5 litrów mleka dziennie.
Badanie dotyczące wpływu ANKOR ONE na ilość komórek somatycznych było przeprowadzone w stadzie o podwyższonym stanie komórek somatycznych, ale bez sprecyzowanych problemów zdrowotnych. 45 krów otrzymywało ANKOR ONE w dawce 30 g dziennie. Po trzech tygodniach zaobserwowano spadek somatyki z poziomu 252 000 do 158 000, podczas gdy w grupie kontrolnej ilość komórek somatycznych wzrosła z poziomu 245 000 do 262 000.
W dzisiejszych czasach dotarliśmy do momentu, gdy nasze krowy „podkręcamy” na najwyższe obroty produkcyjności osiągając rekordowe wydajności. Niestety, im większa wydajność, tym więcej problemów pojawia się na naszej drodze. Balansowanie pomiędzy dużym efektem w postaci produkcyjności, opłacalnością i wreszcie eksploatacją zwierząt jest bardzo trudnym i wymagającym zadaniem. Szczególnie, że mocno eksploatowany organizm krowy regeneruje się powoli i nie zawsze sprzyja temu zasobność paszy pod kątem składników wspomagających ten proces.
Dlatego pojawił się produkt
ANKOR DUE FAZE, który pozwala na połączenie siły ANKOR ONE, ale dodatkowo daje możliwość regeneracji działającego na wysokich obrotach organizmu krowy. Jest to możliwe dzięki podziałowi na dwie fazy.
Faza Regenerująca bogata jest w mikro i makroelementy i witaminy, które sprzyjają szybkiemu powrotowi organizmu do formy, a także dzięki bazie składnikowej opartej m.in. na inaktywowanych ekstraktach fermentacji Aspergillus Oryzae nie pozwala na gwałtowny spadek produkcji. Przygotowuje ona organizm krowy do wzmożonego wysiłku, jakim jest wejście w wysoką produkcję.
Po piętnastu dniach stosujemy fazę drugą aktywującą, czyli rozdajającą, której formuła jest ściśle związana z ANKOR ONE. Piętnaście dni podawania tej formuły utrzymuje krowę w stadium wysokiej produkcji nie obciążając tym samym jej organizmu nadmiernie, gdyż jest on do tego dobrze przygotowany poprzez fazę regenerującą. Na kolejne piętnaście dni ponownie wracamy do fazy regenerującej i kontynuujemy taki schemat (Regeneracja – Aktywacja) przez cały okres laktacji.
Działanie takie pozwala na osiągnięcie efektu wysokiej laktacji bez strat eksploatacyjnych, dzięki temu krowy nie tylko lepiej znoszą trwającą laktację, ale również będą lepiej przygotowane do kolejnych.
W dzisiejszych czasach coraz więcej stad ma problem w postaci niskiego współczynnika zacieleń i zbyt długich okresów międzywycieleniowych. Jeżeli problem nie leży w kondycji samej macicy, badanie nie wykazuje żadnych zrostów, ani innych uszkodzeń, możemy mieć do czynienia z niewłaściwym wykorzystaniem i dostępnością składników pochodzenia paszowego.
Jednym ze specjalistycznych rodzajów ANKOR ONE jest Ankor Omega, który został stworzony właśnie z myślą o problemach z zacieleniem. Produkt ten jest bogaty w kwas OMEGA-6, który hamuje produkcję PGF2 alfa, dzięki czemu ułatwia implantację zarodka i prawidłowe wytwarzanie łożyska. Zawartość prowitaminy A wpływa na procesy owulacyjne i zarodek. Błona śluzowa macicy staje się bogatsza w substancje niezbędne do prawidłowego rozwoju zarodka. Witamina E natomiast jest witaminą układu rozrodczego, a pierwiastki śladowe, takie jak selen, cynk i kobalt wspomagają inseminację i strawność pasz. Pozostałe składowe to „baza” produktu ANKOR ONE, dzięki czemu składniki pokarmowe są w pełni dostępne dla wymagającego organizmu przyszłej matki. Mówiąc w przenośni: „krowa musi mieć wystarczające wsparcie swojego organizmu, by mogła jeszcze obdarować organizm cielęcia.”
Wszystkie nasze produkty charakteryzują się obecnością unikatowych inaktywowanych ekstraktów Aspergillus oryzae pozyskanych w charakterystycznym procesie fermentacji, który został wypracowany przez lata doświadczeń naszego producenta.
Jak widać, ANKOR ONE, Ankor Due Faze (Aktywator i Regenerator) oraz Ankor Omega to zdecydowanie więcej niż drożdże. Zbilansowane produkty odpowiadający różnym problemom, wspierają nasze wysiłki w jak najlepszym prowadzeniu produkcji i ekonomicznym zarządzaniu stadem. W naszej kieszeni pozostają zaoszczędzone pieniądze, ponieważ stosujemy skuteczną profilaktykę problemów i chorób metabolicznych, dbamy o zdrowie i dobrostan naszych zwierząt, jednocześnie podnosząc zyski i zwiększając produkcję.
Cieszymy się, że od dziesięciu lat w Polsce hodowcy korzystają z naszych produktów i cieszą się one uznaniem. Od czterech lat firma Ankor Polska sp. zo.o. jest ich wyłącznym dystrybutorem.

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy