Strefa Bydło

Wszechstronna kukurydza - wartościowa pasza oraz odnawialne źródło energii

 

Pienice, 28.08.2016

Dariusz S. Minakowski

WSA Łomża

Kukurydza, dzięki postępowi hodowlanemu w zakresie tworzenia nowych odmian dostosowanych do warunków klimatyczno-glebowych oraz poprawie jakości uzyskiwanego plonu, a także stałemu doskonaleniu agrotechniki, odporności na wyleganie, choroby i szkodniki i tolerancji na stresy, stała się rośliną o dużym znaczeniu gospodarczym. Wysoka jakość plonu, w tym koncentracja energii (udział kolb i ziarna w całej masie roślin, podwyższona strawność substancji organicznej i włókna NDF) stanowi aktualnie podstawowy wyznacznik jej wszechstronnej przydatności.

Dostęp do wszystkich artykułów archiwalnych znajdujących się na naszym portalu jest możliwy po wykupieniu prenumeraty czasopisma.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy