Strefa Bydło

Hodowca Bydła 7-8/2017

NOWA MOC preparatu mlekozastępczego POLMASS MILK NEW POWER dla najmłodszych cieląt

Na prawidłowy odchów cieląt wpływa wiele czynników genetycznych i środowiskowych, jednak żywienie jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o zdrowiu i rozwoju cieląt w pierwszych tygodniach życia. Szczególnie duży wpływ na efekty ich odchowu ma okres odpajania paszą płynną, która do momentu regularnego rozpoczęcia pobierania pasz stałych stanowi główne źródło składników pokarmowych dla nowonarodzonego cielęcia.

Żywienie mineralne krów przed porodem

Krystyna Jakubowska, Marcin Różewicz, Dorota Szablicka, Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, UPH Siedlce


Po 305. dniach standardowej laktacji, gdy krowy mleczne produkują znaczne ilości mleka następuje okres zasuszenia. Trwa on zwykle 8 tygodni i jest w pewnym stopniu okresem spoczynku i regeneracji gruczołu mlekowego przed kolejną laktacją, którą rozpoczyna wycielenie. W tym okresie należy więc odpowiednio żywić krowy, zwracając uwagę na to, aby dawka żywieniowa pokrywała nie tylko potrzeby energetyczno-białkowe, ale także zapotrzebowanie na ważne makro i mikroelementy.

Najważniejsze czynniki żywieniowe warunkujące intensywną produkcję mleka

Krzysztof Bilik, Dział Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa IZ-PIB Balice


Uzyskanie w fermach bydła mlecznego wysokiej i stabilnej wydajności mlecznej, przy jednoczesnym zachowaniu dobrej zdrowotności i płodności krów oraz optymalnej zawartości tłuszczu i białka w mleku, wymaga stosowania nowoczesnych systemów żywienia i utrzymania krów. Pozwalają one bowiem, przy zastosowaniu pasz dobrej jakości na pełne pokrycie zapotrzebowania energetyczno-białkowego i witaminowo-mineralnego krów wysoko wydajnych w poszczególnych stadiach cyklu produkcyjnego.

Kwasica to nie tylko problem krów mlecznych

Anna Wilkanowska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Oba kierunki użytkowania (mleczny, mięsny) bydła od dziesiątek lat ulegały systematycznemu i ciągłemu doskonaleniu: stale poprawiano genotyp krów oraz poszerzano wiedzę na temat wielkości potrzeb żywieniowych i środowiskowych tych zwierząt, a także metod ich pokrywania. 

Wykorzystanie, zbiór i konserwacja kukurydzy

Marek Gaworski, Dariusz S. Minakowski


Dzięki postępowi hodowlanemu w tworzeniu nowych odmian kukurydzy oraz stałemu doskonaleniu i unowocześnianiu technologii jej zbioru i konserwowania, kukurydza stała się podstawową paszą dla bydła. W gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka i żywca wołowego kukurydza stanowi często główne źródło energii w dawce pokarmowej, m.in. w postaci kiszonki z całych roślin, gniecionego wilgotnego ziarna, LKS, CCM. 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.