Strefa Bydło

Profilaktyka przeciwbiegunkowa

Józef Krzyżewski, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt, Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

Błędy popełniane w odchowie cieląt są główną przyczyną ich upadków, które narażają hodowcę na ponoszenie dotkliwych strat. Od wielu lat w krajach UE wskaźnik upadków cieląt utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, przekraczającym 15%, co najmniej w połowie przypadków straty te są związane z błędami popełnianymi w odchowie. W USA w fermach wielkotowarowych choruje nawet do 70% cieląt a śmiertelność jest znacznie wyższa niż w krajach UE.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy