Strefa Bydło

Zasadowica żwacza

Anna Wilkanowska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Zdrowotność bydła, jak i pozostałych gatunków zwierząt gospodarskich, zależy od szerokiej gamy czynników. Jednym z elementów środowiska bytowania oddziałującym na stan zdrowia krów jest żywienie. Nie trzeba przypominać, że jest ono kluczem do uzyskania zarówno wysokiej wydajności mlecznej, jak i rzeźnej. Z drugiej strony optymalna produkcyjność bydła byłaby niemożliwa do osiągnięcia gdyby stan zdrowia zwierząt był na niskim poziomie. Krąg zależności, w skład którego wchodzi: dieta, zdrowotność, produkcyjność, skupia zainteresowanie hodowców, naukowców od wielu dziesięcioleci. Nieodzowną częścią owego kręgu są choroby metaboliczne, w etiologii których pierwszoplanową rolę odgrywają błędy żywieniowe. Przykładem choroby metabolicznej jest zasadowica żwacza, a prezentowany artykuł stanowi kompendium informacji na jej temat.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy