Strefa Bydło

Koncentracja energii w żywieniu krów wysokowydajnych

Krzysztof Bilik; Instytut Zootechniki PIB


    Żywienie wysokowydajnych krów mlecznych ma na celu optymalne pokrycie zapotrzebowania na energię, białko, makro i mikroelementy oraz witaminy. Jednakże w niektórych okresach cyklu produkcyjnego nie jest to możliwe, gdyż zwierzęta na pokrycie swoich potrzeb pokarmowych mogą czasowo wykorzystać własne rezerwy ciała, zwłaszcza rezerwy tłuszczowe będące źródłem energii, zaś mniejszym stopniu także rezerwy białkowe. Normy żywieniowe dla tych zwierząt uwzględniają więc dopuszczalny deficyt energii i białka oraz późniejszą odbudowę rezerw tłuszczowych ciała.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy