Strefa Bydło

Hodowca Bydła 4/2018

MLECZNE GWIAZDY wśród mieszanek pastewnych w klasie premium

Jak wiadomo nie od dziś bydło jest nie tylko dla nas dostawcą mięsa, ale przede wszystkim mleka. Dlatego dla zdrowego żywienia oraz większej wydajności bydła mlecznego ROLIMPEX S.A. przygotował specjalnie skomponowane, o unikalnym składzie mieszanki w klasie premium MLEKSTAR.

Sezonowe zmiany składu chemicznego runi łąkowej

Iwona Radkowska; Instytut Zootechniki – PIB, Zakład Hodowli Bydła
Adam Radkowski; Instytut Produkcji Roślinnej/Zakład Łąkarstwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie


W skład zbiorowisk łąkowych wchodzą bardzo różnorodne gatunki roślin, różniące się między sobą długością życia, przebiegiem cyklu rozwojowego, długością i czasem kwitnięcia oraz szybkością odrastania. W szacie roślinnej trwałych użytków zielonych można doliczyć się około 400 gatunków roślin: traw, bobowatych, dwuliściennych i innych (turzyce – Carex, sity – Juncus). Ponadto 80% gatunków występujących na trwałych użytkach zielonych posiada właściwości lecznicze, które pobudzają u zwierząt fizjologiczne procesy przemiany materii, dostarczają makro i mikroelementów oraz witamin.

Zmienne użytkowanie łąk i pastwisk

Kazimierz Grabowski; Katedra Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieW gospodarowaniu łąkowo-pastwiskowym niezmiernie ważną rolę odgrywa sposób użytkowania. Wzrost i rozwój roślin w runi łąkowo-pastwiskowej zależy od szeregu czynników m.in. stosunków wodnych, rodzaju i zasobności gleby, składu gatunkowego runi, sposobu i częstości użytkowania oraz przebiegu warunków pogodowych.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.