Strefa Bydło

Hodowca Bydła 6/2018

Tradycyjne lizawki i inne formy zaopatrzenia bydła w składniki mineralne

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Optymalne żywienie zwierząt gospodarskich jest istotnym elementem prowadzonej hodowli. Ponadto ciągła dynamika w zakresie rozwoju chowu oraz hodowli zwierząt gospodarskich wymaga od producentów bezustannego dokształcania się w kwestii skarmiania oraz dobierania dawek paszowych. Kilka faktów jest jednak najważniejszych, bezspornych, i przez to koniecznych do zapamiętania.

Stres cieplny u krów mlecznych: świeże spojrzenie

Dawid Kołacz; Area Sales Manager Central and Eastern Europe
Dr Emma Wall; Technology Deployment Director
Jennifer Maurin; Product Manager, Plant Extracts range


W różnych porach roku producenci muszą być gotowi, aby zapewnić optymalną opiekę zwierzętom. Stres środowiskowy może pogorszyć produkcyjność i jakość życia zwierząt. Stres cieplny jest wyjątkowo ważnym czynnikiem, gdyż występuje corocznie w większości lokalizacji geograficznych i generuje duże straty w przemyśle zwierząt gospodarskich (co najmniej 1,7 mld USD rocznie).

Sposoby minimalizacji stresu cieplnego

Józef Krzyżewski; Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt, Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu


Specjaliści zajmujący się zagadnieniem stresu cieplnego u bydła przyjmują granice komfortu termicznego dla tych zwierząt w przedziale między minus 10°C a plus 25°C. Organizm krowy przebywającej w tym przedziale temperatur charakteryzuje się minimalnym wysiłkiem w utrzymaniu stałej ciepłoty ciała, co jest związane z oddawaniem ciepła na najniższym poziomie.

Żywienie intensywnie użytkowanych krów sprzyjające wytrwałości laktacji

Krzysztof Bilik; Instytut Zootechniki PIBWysoka i stabilna wydajność mleczna w okresie laktacji, dobra zdrowotność i płodność krów oraz optymalna zawartość tłuszczu i białka w mleku, wymaga stosowania nowoczesnych systemów żywienia i utrzymania. Systemy te przy skarmianiu pasz objętościowych i treściwych dobrej jakości – o odpowiedniej przydatności żywieniowej, pozwalają na pokrycie zapotrzebowania energetyczno-białkowego i witaminowo-mineralnego krów w zależności od zmian zachodzących w produkcji mleka w poszczególnych stadiach cyklu produkcyjnego.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.