Strefa Bydło

Hodowca Bydła 2/2019

Wapowanie uzytków zielonych

Barbara Wróbel; Zakład Użytków Zielonych, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach

 

Jednym z podstawowych i najłatwiej mierzalnych wskaźników żyzności gleby jest jej odczyn. Przeprowadzona w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach, na podstawie danych przekazanych przez Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą, ocena stanu zakwaszenia gleb łąkowych w Polsce wykazała, że tylko 29% gleb mineralnych i nieco ponad 49% gleb organicznych ma optymalny odczyn. Oznacza to, że znaczna część gleb łąkowych wymaga wapnowania. Zbliżająca się wiosna jest najlepszym momentem na przeprowadzenie tego zabiegu. W jaki sposób to zrobić, aby uzyskać jak najlepsze efekty dowiedzą się Państwo w tym artykule.

Nawożenie i racjonalne użytkowanie pastwiska

Barbara Wróbel; Zakład Użytków Zielonych, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach

 

Najbardziej naturalną formą letniego żywienia zwierząt jest wypas. Pastwiska trwałe stanowią niewielki, bo zaledwie 5%, ale niezwykle ważny udział w powierzchni użytków rolnych w kraju.

Czynniki modyfikujące produktywność użytków zielonych

Stefan Grzegorczyk; Katedra Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Na produktywność użytków zielonych wpływają czynniki klimatyczne, edaficzne, biotyczne i orograficzne. W zasadzie niezależne są od nas czynniki klimatyczne oraz orograficzne (wzniesienie nad poziom morza, wystawa, nachylenie zboczy). Czynniki edaficzne (glebowe) mogą być zmieniane przez człowieka w dosyć szerokim zakresie. Wymienić tutaj należy przede wszystkim regulowanie poziomu wody gruntowej i nawożenie. Czynniki biotyczne użytkowanych łąk i pastwisk zasadniczo znajdują się pod kontrolą człowieka. Dla zbiorowisk trawiastych są to czynniki niezmiernej wagi, gdyż bezpośrednio decydują o składzie i formie tych zbiorowisk oraz o ich wartości gospodarczej.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.