Strefa Bydło

Hodowca Bydła 9/2019

Żywienie jałówek ras mlecznych w różnych okresach wychowu

Krzysztof Bilik; Instytut Zootechniki PIB

 

Racjonalny wychów jałówek ras mlecznych powinien umożliwić wprowadzenie ich do stada krów przy jak najniższych kosztach i równoczesnym zapewnieniu warunków środowiskowych, pozwalających w pełni wykorzystać odziedziczone zdolności do produkcji mleka. Wymaga to zastosowania w praktyce rolniczej systemów żywienia pokrywających w pełni energetyczne i białkowe potrzeby w różnych okresach wychowu. Jednym z efektywnych sposobów obniżenia kosztów żywienia i utrzymania jałówek jest wczesne krycie (inseminacja) i przez to skrócenie okresu wychowu do pierwszego wycielenia. 

Jakość a wartość pokarmowa kiszonki

Józef Krzyżewski; Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt, Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

Uzyskanie kiszonki, charakteryzującej się dobrymi parametrami jakości i wysoką wartością pokarmową, jest przedsięwzięciem stosunkowo trudnym, ponieważ jest uzależnione od bardzo wielu czynników. Do najważniejszych spośród nich należą: gatunek i odmiana rośliny, zabiegi agrotechniczne, warunki atmosferyczne w okresie wegetacji, faza rozwoju roślin w momencie sprzętu na kiszonkę, zawartość suchej masy w zakiszanym surowcu, stopień rozdrobnienia, rodzaj stosowanych dodatków, rodzaj zbiorników oraz czas i sposób ich napełniania a także sposób wybierania kiszonki do skarmiania. 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.