Strefa Bydło

Systemy żywienia bydła – który wybrać?

Mirosław Gabryszuk, Renata Gabryszuk; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Państwowy Instytut Badawczy w Falentach

 

Czynniki wpływające na wybór systemu żywienia bydłaPrawidłowe żywienie bydła jest ważnym czynnikiem, który w dużym stopniu decyduje o wynikach produkcyjnych oraz jakości pozyskiwanego mleka i wołowiny. Obecnie, hodowcy bydła powinni mieć na uwadze, że konsumenci oczekują od nich, aby produkowana żywność cechowała się nie tylko wysokimi walorami smakowymi i odżywczymi, ale przede wszystkim wykazywała korzystny wpływ na ich zdrowie i samopoczucie. Tak więc, rosnąca świadomość społeczeństwa odnośnie związku diety ze zdrowiem i kondycją psychofizyczną wiąże się z koniecznością produkcji mleka i wołowiny zawierających odpowiednią ilość składników bioaktywnych, których obecność w żywności zapewnia obniżenie ryzyka występowania chorób.  Prawidłowe żywienie bydła powinno umożliwić optymalne wykorzystanie potencjału produkcyjnego zwierzęcia w celu odpowiedniego przyrostu tkanki mięsnej oraz uzyskania wysokiej wydajności mlecznej. Zbyt intensywne żywienie (ponad optimum potencjału produkcyjnego zwierzęcia danej rasy), powoduje nadmierne odkładanie tłuszczu w tuszy. Niski poziom żywienia (poniżej optimum potencjału produkcyjnego), wpływa natomiast na obniżenie tempa wzrostu i umięśnienia, a przez to na pogorszenie składu chemicznego mięsa i cech tuszy przy uboju oraz spadek wydajności mlecznej. Modyfikowanie właściwości funkcjonalnych (prozdrowotnych) wołowiny na drodze żywieniowej można uzyskać poprzez dobór odpowiedniej (pod względem składu i rodzaju skarmianej paszy objętościowej lub stosowanego dodatku tłuszczu roślinnego) dawki pokarmowej skarmianej w końcowym okresie opasania. Natomiast produkty wytwarzane w oparciu o mleko pochodzące z gospodarstw ekologicznych lub stosujących żywienie pastwiskowe zawierają optymalną ilość składników prozdrowotnych.  Wybór systemu żywienia bydła zależy od wielu czynników, głównie od: rasy bydła, wielkości stada, poziomu produkcyjnego stada, systemu utrzymania zwierząt, infrastruktury technicznej w gospodarstwie, wielkości posiadanego areału. Żywienie pastwiskowe - Prowadzenie hodowli bydła w oparciu o trwałe użytki zielone to najkorzystniejszy sposób żywienia zwierząt zarówno z punktu widzenia ekonomiki produkcji, jak również ochrony środowiska naturalnego. Niestety, dosyć często w opinii hodowców bydła żywienie pastwiskowe ma drugorzędne znaczenie. Szczególnie dotyczy to gospodarstw wysokoprodukcyjnych, co jest związane z organizacją pracy oraz kwestią zbilansowania potrzeb pokarmowych zwierząt. Jednak korzyści z wypasu pastwiskowego są bezdyskusyjne (tabela 1.). Bydło, jako zwierzęta przeżuwające przystosowane jest do pobierania przede wszystkim paszy objętościowej, w tym runi pastwiskowej, która w tradycyjnym modelu żywienia była podstawą żywienia w okresie letnim. Rośliny bezpośrednio pobierane z pastwiska zawierają wiele witamin i substancji czynnych, które korzystnie wpływają na prawidłowy przebieg procesów fizjologicznych. Zwierzęta przebywające na pastwisku są zdrowsze i odporniejsze na choroby, ponieważ w warunkach naturalnych w skład runi pastwiskowej wchodzą różnorodne gatunki roślin, które oprócz związków odżywczych zawierają szereg związków farmaceutycznych, takich jak: roślinne alkaloidy, terpeny, laktony seskwiterpenowe, fenole i wiele innych.

 

 

Pozostało 90% tekstu

 

Artykuł został opublikowany w Hodowcy Bydła 12/2021. Kup to e-wydanie (9,50 zł) TUTAJ.

Czas realizacji zamówienia: do 2 dni roboczych

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.