Strefa Bydło

Technologia Shredlage

Barbara Wróbel; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, PIB w Falentach

 

Kiszonka z kukurydzy stanowi podstawowe źródło energii w dawce pokarmowej krów mlecznych. Jej dobra jakość jest bardzo ważna, gdyż bilansowanie dawki z udziałem słabej kiszonki z kukurydzy jest zawsze znacznie droższe niż w przypadku dobrych kiszonek, bo wymaga większego udziału pasz treściwych, co dodatkowo zwiększa ryzyko kwasicy żwacza. Na wysoką jakość kiszonki z kukurydzy wpływa wiele czynników m.in. dobór odmiany, właściwy termin zbioru, wysokość koszenia i stopień rozdrobnienia, stosowanie dodatków wspomagających zakiszanie, zagęszczenie zakiszanego surowca oraz właściwe uszczelnienie silosu. Jednym z ważniejszych czynników warunkujących ostateczną jakość kiszonki z kukurydzy oraz jej przydatność żywieniową jest rozdrobnienie zbieranej zielonki. W wielu gospodarstwach kiszonkę sporządza się z roślin kukurydzy pociętych na krótkie fragmenty o długości wynoszącej ok. 8 mm. Krótkie cięcie stosuje się zarówno w przypadku kiszonki przeznaczonej na potrzeby karmienia bydła jak i surowca do instalacji biogazowych. Drugi, coraz częściej spotkany zakres długości cięcia wynosi od 12 do 22 mm. Względnie nowym trendem w produkcji kiszonki z kukurydzy, wywodzącym się ze Stanów Zjednoczonych, jest technologia Shredlage. Na czym polega technologia Shredlage?Technologia Shredlage to nowa metoda zbioru i wstępnego kondycjonowania zielonki z kukurydzy przeznaczonej na kiszonkę z całych roślin. W tej technologii rośliny kukurydzy w trakcie zbioru są cięte, w zależności od zawartości suchej masy, na kawałki o długości od 26 do 30 mm, czyli dłuższe fragmenty niż to ma miejsce przy tradycyjnym zbiorze kukurydzy.  Nazwa tej metody zbioru (Corncracker Shredlage®) pochodzi od określenia układu dwóch walców Corncracker montowanych w sieczkarniach przeznaczonych do zbioru kukurydzy. Walce te różnią się liczbą zębów oraz prędkością obrotową względem siebie, dzięki czemu są zdolne do dokładnego rozdrabniania zbieranego materiału. Jeden walec jest wyposażony w 110, a drugi w 145 rzędów zębów. Cechą szczególną walców zastosowanych w technologii Shredlage jest konstrukcja płaszczy o specjalnym profilu zębów piły, z dodatkowo wyfrezowanym rowkiem spiralnym na krawędzi. Taka konstrukcja walców umożliwia osiąganie różnych efektów kondycjonowania zielonki.

 

 

Pozostało 90% tekstu

 

Artykuł został opublikowany w Hodowcy Bydła 6-7/2021. Kup to e-wydanie (9,50 zł) TUTAJ.

Czas realizacji zamówienia: do 2 dni roboczych

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.