Strefa Bydło

Deszczowanie

Cezary Podsiadło; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

 

Od początku działalności rolniczej ludzkość zawsze była zdana na wpływy czynników klimatycznych, takich jak temperatura, nasłonecznienie, wiatry i opady. Szczególnie ten ostatni z wymienionych czynników – opady, odgrywał i odgrywa decydującą rolę w uzyskiwaniu wysokich i dobrych jakościowo plonów. Bardzo mocno znaczenie opadów zaznacza się w obszarach suchych i półsuchych, gdzie występuje ujemny bilans wodny, jako efekt przewagi parowania nad ilością dostarczanej wody w postaci opadu naturalnego. Ta niekorzystana relacja parowania do ilości opadów może dochodzić do takich wartości, gdzie wzrost i rozwój roślin uprawnych jest praktycznie niemożliwy. W tej sytuacji, już we wczesnych cywilizacjach egipskiej, babilońskiej czy też na dalekim wschodzie zaczęły się pojawiać różne rozwiązania, których celem było dostarczenie wody na obszar uprawianych roślin. Te początkowe rozwiązania, nazywane systemami nawadniania, to przede wszystkim technologie bardzo wodochłonne, w których straty wody w wyniku parowania, wsiąkania w głąb gleby, jak również odpływu, dochodziły do ponad 70-80%. Pomimo tego systemy te były stosowane, ponieważ nie znano innych, a trzeba było uprawiać rośliny, aby zaspokoić potrzeby żywnościowe rozwijających się społeczeństw, a także wyżywić hodowane zwierzęta. Istotne zmiany nastąpiły w czasach tzw. rewolucji przemysłowej, a więc koniec XVIII i początek XIX wieku, kiedy pojawiły się nowe rozwiązania dotyczące sposobu dostarczania wody na tereny uprawne, które zakładały znaczące ograniczenie strat wody, a tym samym zwiększenie efektywności wykorzystania wody. Tą przysłowiową rewolucję w nawadnianiu roślin wprowadził system nawadniania deszczownianego, którego głównymi elementami składowymi są: źródło (ujęcie wody), agregat pompowy do pobierania wody z ujęcia oraz jej wtłaczania i transportu poprzez system rurociągów doprowadzających i rozprowadzających na teren nawadniany, a kończący się głowicą zraszającą.

 

 

Pozostało 90% tekstu

 

Artykuł został opublikowany w Hodowcy Bydła 6-7/2021. Kup to e-wydanie (9,50 zł) TUTAJ.

Czas realizacji zamówienia: do 2 dni roboczych

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.