Strefa Bydło

Przyjazne dla środowiska postępowanie z gnojowicą

Barbara Wróbel; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – PIB w Falentach

 

Gnojowica jest nawozem naturalnym powstającym w bezściołowym systemie chowu. Jest mieszaniną odchodów zwierząt oraz wody z mycia stanowisk i pojenia. Skład chemiczny gnojowicy jest zmienny i zależy od gatunku, wieku, kierunku użytkowania i sposobu żywienia zwierząt. Istotne znaczenie odgrywa także sposób odprowadzania i magazynowania odchodów oraz ilości zużytej wody. Typowa gnojowica trzody chlewnej charakteryzuje się odczynem lekko zasadowym, wysoką zawartością zawieszonych cząstek stałych i materii organicznej, wysokim biochemicznym zapotrzebowaniem tlenu (BZT), wysoką zawartością fosforu, azotu i potasu oraz wysokim poziomem populacji drobnoustrojów. Gnojowica zawiera na ogół 8-10% suchej masy, przy czym umownie przyjęto, że do 8% suchej masy klasyfikowana jest jako rozcieńczona, zaś powyżej 8% jako gęsta. Różnice między gnojowicą bydlęcą i świńską wynikają z budowy i funkcjonowania układu pokarmowego zwierząt. Kolejnym istotnym aspektem, różniącym gnojowicę świńską od bydlęcej, jest stosunek kału do moczu. W przypadku trzody chlewnej stosunek ten kształtuje się na poziomie 40 : 60, z kolei dla bydła jest on odwrotny i wynosi 60 : 40. Mocz składa się w 96% z wody, ponadto zawiera nieorganiczne i organiczne związki azotu, witaminy, hormony oraz enzymy. W kale natomiast obecne są strawione i niestrawione resztki pasz, wydzieliny organizmu oraz bakterie i produkty ich przemiany materii. W skład gnojowicy wchodzą m.in.: azot, fosfor, potas, wapń, magnez. Gnojowica bydlęca wykazuje niewiele większą zawartość azotu ogólnego i fosfor. Średnia zawartość potasu jest niemal 2-krotnie większa niż w gnojowicy świńskiej (tabela 1). Magazynowanie gnojowicy Zgodnie z rozdziałem 1.4. Programu azotanowego, pojemność zbiorników na nawozy naturalne płynne (gnojówka, gnojowica) powinna umożliwiać ich przechowanie przez okres co najmniej 6 miesięcy. Nieprawidłowe przechowywanie gnojowicy, poza stratami składników nawozowych, może powodować zanieczyszczenie środowiska naturalnego, w tym do zanieczyszczenia związkami azotu do wód.  Istnieje możliwość wyboru rozwiązań magazynowania gnojowicy, ponieważ przepisy nie narzucają rodzaju materiału, z jakiego ma być wykonany zbiornik. W sprzedaży jest wiele typów zbiorników na gnojowicę. 

 

 

Pozostało 90% tekstu

 

Artykuł został opublikowany w Hodowcy Bydła 11/2021. Kup to e-wydanie (9,50 zł) TUTAJ.

Czas realizacji zamówienia: do 2 dni roboczych

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.