Strefa Bydło

Jak wykonać dobrej jakości kiszonkę z traw?

Iwona Radkowska1, Adam Radkowski2

1 Instytut Zootechniki – PIB, Zakład Hodowli Bydła, Balice

2 Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

 

W coraz większej liczbie gospodarstw w żywieniu krów mlecznych oraz bydła opasowego stosuje się całoroczne utrzymywanie zwierząt w oborze, dlatego bardzo ważna staje się kwestia jakości pasz objętościowych konserwowanych. Produkcja pasz konserwowanych umożliwia równomierne i pełnowartościowe żywienie zwierząt przez cały rok, a odpowiednie przygotowanie i konserwacja pasz w żywieniu bydła stanowi podstawę zdrowotności i produkcyjności zwierząt. Znajomość podstawowych zasad konserwowania ma bardzo duże znaczenie dla uzyskania paszy o odpowiedniej jakości. Na jakość pasz konserwowanych z użytków zielonych istotny wpływ ma wybór metody konserwacji. Przede wszystkim chodzi o wybór takiej metody, przy której występują jak najmniejsze straty składników pokarmowych w czasie procesu technologicznego. Występują one wskutek oddychania więdnących roślin, uszkodzeń mechanicznych, wymywania składników pokarmowych przez deszcz oraz fermentacji zachodzącej w czasie przechowywania. Zasadniczo stosuje się dwie metody konserwacji roślin: suszenie i zakiszanie. Sporządzając kiszonki powinno się dążyć do uzyskania paszy o jak najwyższej jakości. Zależy to od szeregu czynników wymagających wiedzy i umiejętności, dlatego też cały proces produkcji kiszonek określany jest „technologią produkcji kiszonek”.  Podstawowymi błędami popełnianymi w procesie produkcji kiszonek mogą być: wybór nieodpowiednich materiałów roślinnych do zakiszania, niewłaściwy termin zbioru roślin, zbyt duża wilgotność materiału, zbyt mały zgniot, nieodpowiednie warunki przechowywania. Czynniki te przyczyniają się do strat składników pokarmowych przez co obniża się jakość i wartość pokarmowa kiszonki.  Rośliny pastewne odznaczające się wysoką naturalną zawartością suchej masy i zbierane w optymalnej fazie rozwojowej są bardziej przydatne do konserwowania ze względu na niższe straty składników pokarmowych oraz niższe koszty przetwarzania. 

 

 

Pozostało 90% tekstu

 

Artykuł został opublikowany w Hodowcy Bydła 4/2021. Kup to e-wydanie (9,50 zł) TUTAJ.

Czas realizacji zamówienia: do 2 dni roboczych

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.