Strefa Bydło

Żywienie bydła w warunkach niedoboru pasz objętościowych

Barbara Wróbel; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy-PIB w Falentach, Zakład Użytków Zielonych

 

Pasze objętościowe stanowią podstawę żywienia przeżuwaczy. Zgodnie z przyjętymi normami żywienia bydła połowa suchej masy w dawce pokarmowej powinna pochodzić z pasz objętościowych. Do tej grupy pasz zalicza się: zielonki z użytków zielonych (łąki, pastwiska) oraz upraw polowych, kiszonki, okopowe i niektóre produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego. Wysokiej jakości pasze objętościowe stanowią podstawę w produkcji mleka. Spełniają one co najmniej trzy ważne funkcje: są źródłem składników pokarmowych, są zasadniczym źródłem włókna podtrzymującego przeżuwanie, są niezbędne dla prawidłowej pracy żwacza. Przyczyny niedoboru pasz objętościowychNiedobór pasz objętościowych oraz często towarzyszące temu pogorszenie ich jakości i wartości pokarmowej najczęściej jest konsekwencją wystąpienia suszy w sezonie letnim. Skutki suszy to przede wszystkim zmniejszenie plonów zielonki z łąk i pastwisk (szczególnie dotyczy to II i III pokosu) oraz kukurydzy. Susza jest szczególnie niebezpieczna w pierwszej połowie okresu wegetacyjnego kukurydzy, kiedy to wykształca się aparat asymilacyjny oraz łodyga, dające podstawę do wytworzenia się kolby. W przypadku kukurydzy gorsze wykształcenie kolb oznacza słabszą jakość kiszonki. Skutki niedoboru lub braku pasz objętościowychSkutki niedoboru pasz to przede wszystkim spadek wydajności mlecznej i mniejsze przyrosty opasów, ale nie tylko. Niedobór pasz objętościowych to także niebezpieczeństwo pogorszenia zdrowia zwierząt, a przede wszystkim wystąpienia chorób metabolicznych w stadzie. Jednym ze skutków niedoborów pasz objętościowych jest wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia kwasicy żwacza, ponieważ w sytuacji wystąpienia niedoborów pasz objętościowych hodowcy często starają się uzupełnić te braki większą ilością pasz treściwych. Deficyt pasz objętościowych, szczególnie w pierwszych trzech miesiącach laktacji, to również wzrost ryzyka wystąpienia ketozy, ale również przemieszczenia trawieńca i zaburzeń w rozrodzie. 

 

 

Pozostało 90% tekstu

 

Artykuł został opublikowany w Hodowcy Bydła 8/2021. Kup to e-wydanie (9,50 zł) TUTAJ.

Czas realizacji zamówienia: do 2 dni roboczych

Subskrybuj nasz newsletter

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy