Strefa Bydło

Możliwości nawadniania roślin polowych w Polsce

Cezary Podsiadło

 

O tym czy na danym obszarze możemy zastosować zabieg nawadniania decydują przede wszystkim uwarunkowania przyrodnicze, w tym klimatyczne i glebowe. Polska znajduje się na półkuli północnej, w strefie klimatu umiarkowanego – przejściowego. Cechą charakterystyczną tego typu klimatu jest częsta zmiana czynników pogodowych zarówno w czasie, jak i przestrzeni. Na przykład roczna suma opadów w rejonie Poznania w ostatnich latach wynosiła około 300-400 mm, natomiast w rejonie Karkonoszy, oddalonym o niecałe 300 km przekraczała 900 mm. Tak duże zróżnicowanie sumy opadów w istotnym stopniu kształtuje tzw. klimatyczny bilans wodny (KBW) kraju. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wyraźnie wskazują, że w ostatnim czasie wskaźnik ten, na dużym obszarze kraju, kształtuje się bardzo niekorzystnie dla większości uprawianych roślin polowych zwłaszcza w rejonie Polski środkowej – Krainie Wielkich Dolin (ryc. 1). Tendencja pogarszania się klimatycznego bilansu wodnego kraju jest coraz bardziej zauważalna. Na przestrzeni ostatniego pięciolecia spadek rocznej sumy opadów w porównaniu do 2010 roku wynosił od 167,5 mm w rejonie Szczecina do 493,3 mm w rejonie Rzeszowa. W Polsce środkowej zmniejszenie rocznej sumy opadów wynosiło ponad 200 mm (ryc. 2).

 

 

Pozostało 90% tekstu

 

Artykuł został opublikowany w Hodowcy Bydła 8/2021. Kup to e-wydanie (9,50 zł) TUTAJ.

Czas realizacji zamówienia: do 2 dni roboczych

Subskrybuj nasz newsletter

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy