Strefa Bydło

Prawidłowe przechowywanie nawozów naturalnych

Mirosław Gabryszuk, Renata Gabryszuk; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach

 

Chów zwierząt związany jest z produkcją nawozów naturalnych, jakimi są odchody zwierzęce. W zależności od systemu utrzymania zwierząt uzyskuje się różną ich formę – przy utrzymaniu na ściółce powstaje obornik i gnojówka, natomiast przy bezściółkowym gnojowica. Nawozy naturalne są cennym źródłem składników pokarmowych dla roślin, ale miejsce ich składowania jest jednym z największych źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Jednak poprzez właściwe składowanie i magazynowanie odchodów zwierzęcych, a następnie racjonalne ich rolnicze wykorzystanie można przeciwdziałać stratom składników nawozowych, a równocześnie chronić środowisko przed zanieczyszczaniem. Ograniczenie migracji azotuPrawidłowo prowadzona gospodarka odchodami zwierzęcymi to nie tylko ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem. To również sposób na zatrzymanie w nawozach naturalnych azotu dostępnego dla roślin uprawnych i zwiększenia osiąganych plonów. Dlatego też coraz większy nacisk kładzie się na ograniczenie przedostawania się azotu pochodzenia rolniczego do wód gruntowych i powierzchniowych.  W związku z tym, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 roku wprowadzono Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu na terenie całego kraju. Gospodarstwa w zależności od powierzchni, skali produkcji zwierzęcej i intensywności produkcji roślinnej muszą obowiązkowo spełnić określone praktyki, aby nawozy naturalne płynne i stałe przechowywać w bezpieczny dla środowiska sposób, zapobiegający przedostawaniu się odcieków do wód i gruntu.

 

 

Pozostało 90% tekstu

 

Artykuł został opublikowany w Hodowcy Bydła 8/2021. Kup to e-wydanie (9,50 zł) TUTAJ.

Czas realizacji zamówienia: do 2 dni roboczych

Subskrybuj nasz newsletter

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy