Strefa Bydło

Mleko specjalnego przeznaczenia, cz. 2

Józef Krzyżewski; Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

Hipokrates, grecki lekarz nazwany ojcem medycyny, żyjący na przełomie IV. i V. wieku p.n.e. wypowiedział znamienne słowa: „Niechaj pożywienie będzie Twoim lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem”. Słowa te, zawierające głęboką myśl, nie straciły na znaczeniu do dnia dzisiejszego. Jednakże ta szlachetna idea tylko w niewielkim stopniu została wprowadzona w życie, o czym świadczą aktualne wyniki badań naukowych, z których wynika, że aż ok. 70% schorzeń u ludzi posiada charakter schorzeń tzw. dietozależnych, mających związek ze spożywaniem nieodpowiedniej diety. Metoda konserwacjiMetoda konserwacji paszy wywiera istotny wpływ na zawartość i strukturę kwasów tłuszczowych w roślinach. Największe straty związane z procesami utleniania dotyczą PUFA (zwłaszcza C18 : 3 n-3) w procesie suszenia i podsuszania roślin na polu. Ze względu na to, że liście zawierają więcej kwasów tłuszczowych niż łodygi, straty liści przy zbiorze są związane ze stratą cennych kwasów tłuszczowych. Jednym ze sposobów, prowadzących do zmniejszenia strat kwasów tłuszczowych, jest uprawa roślin zawsze zielonych (ang: stay green), w których jest brak enzymu rozkładającego chlorofil. Podsuszanie trawy w okresie nie dłuższym niż 24 godziny nie ma istotnego wpływu na profil kwasów tłuszczowych w kiszonce. Wyniki doświadczeń wskazują na istotny wzrost poziomu C18 : 3 n-3 i 18 : 2 n-6 w mleku krów żywionych koniczyną czerwoną w porównaniu z mlekiem krów żywionych kiszonką z traw. Najwyższą koncentrację C18 : 3 n-3 w mleku (1,51 g/100 g sumy kwasów) uzyskano wówczas, gdy do dawki z koniczyną czerwoną dodawano jedynie 4 kg koncentratów na krowę dziennie. Spowodowane to było zarówno wyższym poziomem C18 : 3 n-3 w koniczynie czerwonej, jak również nieco wyższym wskaźnikiem wykorzystania tego kwasu z tej paszy.

 

 

Pozostało 90% tekstu

 

Artykuł został opublikowany w Hodowcy Bydła 8/2021. Kup to e-wydanie (9,50 zł) TUTAJ.

Czas realizacji zamówienia: do 2 dni roboczych

Subskrybuj nasz newsletter

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy