Strefa Bydło

Użytkowanie pastwisk

Iwona Radkowska1, Adam Radkowski2

1 Instytut Zootechniki – PIB, Zakład Hodowli Bydła, Balice

2 Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

 

W ostatnim czasie powierzchnia pastwisk w Polsce systematycznie maleje. W 2019 roku zajmowały 364 tys. ha, dla porównania w 2000 roku było to 1369 tys. ha. Wynika to przede wszystkim z intensyfikacji produkcji i stosowania w dużych gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka przez cały rok żywienia TMR. Wypas zwierząt na pastwiskach stosowany jest jeszcze w gospodarstwach małych, stosujących żywienie tradycyjne i w gospodarstwach ekologicznych. Korzyści płynące z prowadzenia hodowli bydła w oparciu o trwałe użytki zielone można podzielić na: ekonomiczne (najtańsza pasza objętościowa w gospodarstwie), organizacyjne (niskie nakłady robocizny, rozłożenie prac w czasie) i ekologiczne (sprzyjanie bioróżnorodności oraz rozwojowi fauny).

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.