Strefa Bydło

Aminokwasy chronione w żywieniu krów mlecznych

Józef Krzyżewski; Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu

 

W okresie ostatnich lat obserwuje się tendencję do optymalizacji pokrycia zapotrzebowania krów na białko, posługując się nie tylko poziomem białka ogólnego w diecie i jego ilością dostępną na poziomie jelita cienkiego, lecz także podejmuje się próby bilansowania niektórych najważniejszych aminokwasów zawartych w tym białku, zwłaszcza metioniny i lizyny, z jednoczesnym uwzględnieniem zapotrzebowania zwierząt na te aminokwasy. Posługiwanie się poziomem białka chronionego okazało się niewystarczające, ponieważ w wielu przypadkach może brakować w nim aminokwasów, wpływających na wydajność mleka i zawartość w nim białka oraz wielostronnego wpływu na zdrowie krów. Aktualnie w praktyce stosuje się dodatki do dawek krów wysoko wydajnych, zawierające chronioną metioninę i lizynę. Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań i obserwacji praktycznych wskazują na szereg wymiernych korzyści, wynikających z dokładnego zbilansowania aminokwasów w dawce pokarmowej, zgodnego z zapotrzebowaniem krów. Dotyczą one przede wszystkim zwiększenia efektywności wykorzystania białka w produkcji mleka, zwiększenia jego wydajności i zawartości w nim białka oraz poprawę bilansu energetycznego w organizmie krów. Na szczególne podkreślenie zasługuje pokrycie zapotrzebowania krów na metioninę, które znajduje odzwierciedlenie w procesach związanych z rozrodem, zwłaszcza ze zmniejszeniem obumierania zarodków, ograniczeniu częstości występowania schorzeń metabolicznych oraz wzmocnieniu odporności organizmu krów.  Już od wielu lat stosuje się w żywieniu krów mlecznych preparaty białka chronionego, w celu zwiększenia stopnia wykorzystania tego składnika z dawki pokarmowej. Dąży się w ten sposób do zwiększenie podaży białka, które nie ulega rozkładowi w żwaczu (tzw. białko by-pass) i tym samym do zwiększenia jego puli, która będzie trawiona i wykorzystana bez strat w jelicie cienkim. Jednakże z obserwacji praktycznych wynika, że efekty produkcyjne, uzyskiwane przy stosowaniu dodatków białka chronionego, często nie przynosiły oczekiwanych efektów.

 

 

Pozostało 90% tekstu

 

Artykuł został opublikowany w Hodowcy Bydła 4/2022. Kup to e-wydanie (12,00 zł) TUTAJ.

Czas realizacji zamówienia: do 2 dni roboczych

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.