Strefa Bydło

Koszty paszowe przyrostu masy ciała w opasie mieszańców ras mięsnych żywionych kiszonką z traw i pasza treściwą – raport z badań

Cezary Purwin, Iwona Wyżlic; Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, UWM w Olsztynie
Zenon Nogalski, Monika Sobczuk-Szul, Zofia Wielgosz-Groth, Paulina Pogorzelska-Przybyłek;
Katedra Hodowli Bydla i Oceny Mleka, UWM w Olsztynie


Wstęp i cel pracy 

    Opłacalność produkcji wołowiny zależy w dużej mierze od relacji między ceną skupu oraz poniesionymi kosztami opasu. Największą część kosztów stanowią koszty pasz zużytych w trakcie opasania. Koszty paszowe opasu wyrażamy w złotówkach na 1 kg przyrostu masy ciała i nie należy ich mylić z całkowitymi kosztami opasu, które zawierają koszt cielęcia i jego odchowu, koszty obsługi i inne. Koszty paszowe opasu uwarunkowane są zużyciem suchej masy pasz na 1 kg przyrostu masy ciała oraz kosztami wyprodukowania lub zakupu zużywanych pasz. Podstawowym sposobem opasu młodego bydła jest żywienie „do woli” kiszonką z traw podsuszonych uzupełnioną mieszanką treściwą, składającą się obecnie najczęściej z ziarna pszenżyta i poekstrakcyjnej śruty rzepakowej.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy