Strefa Drób

Witaminy ważny aspekt w żywieniu drobiu

Zuzanna Wiśniewska

studentka studiów magisterskich

Animal Production Management

Anita Zaworska

Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

W dobie intensyfikacji produkcji zwierzęcej szczególny nacisk kładzie się na zyski wynikające z hodowli oraz na czas wymagany do otrzymania pożądanych surowców. Przy tych aspektach nie zapomina się również o szeroko pojętym dobrostanie zwierząt, który ma bezpośredni wpływ na jakość pozyskiwanych produktów. Oczywistym jest fakt wpływu genetyki na wzrost i rozwój zwierząt gospodarskich, jednak satysfakcjonujące rezultaty otrzymać można jedynie przy jednoczesnej dbałości o pokrycie zapotrzebowania na składniki pokarmowe. Mowa tu o odpowiednim zbilansowaniu diety, a czymże ona by była bez uwzględnienia takich detali jak prawidłowa suplementacja witamin?

Dostęp do wszystkich artykułów archiwalnych znajdujących się na naszym portalu jest możliwy po wykupieniu prenumeraty czasopisma.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Subskrybuj nasz newsletter

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy