Strefa Drób

Mykoplazmoza kur nieśnych

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 

 

Choroby bakteryjne kur nieśnych występują u ptaków z chowu przydomowego i fermowego. Stanowią one źródło ogromnych strat ekonomicznych. Są zaraźliwe, a ich rozprzestrzenianie jest tym szybsze im większa jest obsada zwierząt. Sprzyja temu również stres oraz nieodpowiednie warunki środowiskowe w kurniku. Choroby bakteryjne to również problem hodowców, którzy zbyt rzadko usuwają starą ściółkę. W przypadku tego rodzaju schorzeń dochodzi do spadku nieśności oraz zwiększonej śmiertelności w stadzie.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Subskrybuj nasz newsletter

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy