Strefa Drób

Hodowca Drobiu 11/2019

ADISSEO Polska 2019: Analiza zawartości mykotoksyn w pszenicy

Radka Borutova; Global Scientific & Technical Manager w Adisseo, Francja

 

Termin „mykotoksyny” określa wtórne metabolity grzybów, które powodują zmiany biochemiczne, fizjologiczne i/lub patologiczne u innych gatunków, do których należą kręgowce, inne grupy zwierząt, rośliny i mikroorganizmy. Mykotoksyny mają niską masę cząsteczkową (m.cz. <700) i są toksyczne w niskich stężeniach (Haschek & Voss 2013). I chociaż dotychczas wyizolowano setki różnych związków, które scharakteryzowano chemicznie jako mykotoksyny, zaledwie około 50 z nich zostało poddanych dokładniejszym badaniom (CAST 2003).

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy