Strefa Drób

Fizjologiczne podstawy żywienia ptaków reprodukcyjnych

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Odpowiednie żywienie zwierząt jest niezwykle istotną kwestią, gdyż pozwala na utrzymanie ptaków w dobrej kondycji oraz zapewnia im wysoka produkcyjność. Natomiast ułożenie odpowiedniej dawki pokarmowej dla ptaków reprodukcyjnych nie należy do zadań łatwych. Należy pamiętać, że oprócz otrzymania wysokich wyników produkcyjnych istotna jest również jakość pozyskiwanych produktów. Hodowca pragnie uzyskać od jednej nioski możliwie największą liczbę jaj oraz piskląt, które osiągną maksymalne wskaźniki użytkowości. Żywienie jest jednym z kluczowych czynników wpływających na sukces hodowlany.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy