Strefa Drób

Rynek mięsa i pasz podczas pandemii COVID-19

W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 na całym świecie, wiele krajów stanęło w obliczu nowych, trudnych wyzwań. 11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłaszając pandemię, wezwała do zaplanowania działań przygotowawczych i reagowania zgodnie z Globalnym Strategicznym Planem Gotowości i Reagowania (WHO 2020, Vasavada 2020m, Aday i Aday 2021). Plan ten objął strategiczne działania i gotowość reagowania w zakresie zdrowia publicznego, które powinny zostać podjęte przez państwa, aby móc płynnie ukierunkować wysiłki przy opracowywaniu specyficznych krajowych i regionalnych planów operacyjnych Zgodnie z tym planem, priorytetowe kroki i działania są nakreślone w kilku głównych tematach: koordynacja, planowanie i monitorowanie na szczeblu krajowym; informowanie o zagrożeniu ryzyka i angażowanie społeczeństwa; nadzór, zespoły szybkiego reagowania i wykrywanie przypadków; kontrola przejść granicznych, podróże międzynarodowe i transport; laboratoria diagnostyczne; zapobieganie zakażeniom i ich kontrola; zarządzanie przypadkami; wsparcie operacyjne i logistyka; zapewnienie ciągłości świadczenia podstawowych usług zdrowotnych (WHO 2020, AOTMiT 2020). Szczególnie na początku globalnej pandemii pojawiły się obawy związane z bezpieczeństwem żywności, które dotyczyły przede wszystkim stworzenia bezpiecznych i niezawodnych dostaw żywności na całym świecie. Na skutek tego wzrósł popyt konsumentów na żywność, a niektóre półki sklepowe zostały tymczasowo opróżnione – nadmierne zakupy podstawowych produktów.

 

 

Pozostało 90% tekstu

 

Artykuł został opublikowany w Hodowcy Drobiu 1/2022. Kup to e-wydanie (12,00 zł) TUTAJ.

Czas realizacji zamówienia: do 2 dni roboczych

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.