Strefa Drób

Pasożyt Eimeria spp. ciągłym problemem w produkcji drobiarskiej

Kokcydioza wywoływana jest przez pasożyta z rodzaju Eimeria, który bytuje i namnaża się w jelitach. Jest to jednokomórkowy pierwotniak należący do gromady Coccidea – stąd też nazwa choroby (eimeriaprevention.com). W obrębie tejże gromady można znaleźć wiele innych pasożytów, które atakują ludzi i zwierzęta, jak: Isospora, Sarcocystis czy Toxoplasma, a także Babesia, Theileria i Plasmodium (eimeriaprevention.com; poultrysite.com). Kokcydioza jest chorobą wysoce zaraźliwą, odgrywającą ważną rolę epizootyczną oraz ekonomiczną w produkcji drobiarskiej (Bobusia i in. 2014). Wyróżnia się 7 gatunków, które stanowią zagrożenie dla drobiu: E. acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mitis, E. necatrix, E. praecox oraz E. tenella. Wśród nich E. necatrix (najbardziej patogenny gatunek), E. tenella, E. brunetti odpowiedzialne są za kliniczną postać choroby. Z kolei, E. acervulina i E. maxima uważa się za powodujące kokcydiozę subkliniczną. E. mitis oraz E. praecox są gatunkami uznawanymi za słabiej patogenne (Doner i in. 2019; eimeriaprevention.com). Każdy z tych gatunków Eimeria spp. powoduje zmiany chorobowe w określonej części jelita i są one rozróżniane na podstawie zmian makroskopowych i mikroskopowych (Rys. 1). Co więcej, mogą wystąpić zarażenia jednym lub kilkoma różnymi gatunkami Eimeria spp. jednocześnie (Łoś i in. 2015). Wykazano, że zarażenie Eimeria sprzyja infekcji takich patogenów, jak Clostridium perfringens. Wskutek zarażenia pierwotniakiem oraz bakterią chorobotwórczą może dochodzić u ptaków do martwiczego zapalenia jelit (Soutter i in. 2020). U ptaków, które cierpią z powodu zarażenia Eimeria spp., bardzo prawdopodobne jest stwierdzenie kilku lub wszystkich objawów klinicznych: przygnębienie i obniżona aktywność; osłabienie i senność; ptaki przyjmują postawę skuloną z nastroszonymi piórami; zmniejszenie ilości przyjmowanego pokarmu; bladość; niedokrwistość; odwodnienie; występowanie biegunki (zabarwienie kałomoczu charakterystyczne dla poszczególnych gatunków Eimeria); śmiertelność, która może być bardzo wysoka; zdecydowany spadek wyników produkcyjnych (Rys. 2).

 

 

Pozostało 90% tekstu

 

Artykuł został opublikowany w Hodowcy Drobiu 2/2022. Kup to e-wydanie (12,00 zł) TUTAJ.

Czas realizacji zamówienia: do 2 dni roboczych

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.