Strefa Drób

Procesy poprawiające jakość higieniczną pasz, a ich wpływ na zdrowie i produkcyjność drobiu

Agnieszka Wilczek-Jagiełło, Andrzej Puchalski

 

Wysoka jakość higieniczna pasz jest gwarancją utrzymania zdrowia i wysokiej produkcyjności zwierząt, a w konsekwencji także zdrowia ludzi mających kontakt z produktami pochodzenia zwierzęcego. Jednym z podstawowych zagrożeń jest bakteryjne zanieczyszczenie pasz, do którego może dochodzić praktycznie na każdym etapie produkcji, czy też jej magazynowania. Jakość pasz jest ściśle określona i nadzorowana przez szereg regulacji prawnych krajowych i europejskich. Jednymi z zasadniczych rozporządzeń regulujących kwestie bezpieczeństwa pasz jest Rozporządzenie (WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. „ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz”, czy też Rozporządzenie (WE) Nr. 178/2002 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 28.01.2002 r „ustanawiające ogólne zasady prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności”. Przedsiębiorstwa produkujące pasze zazwyczaj ściśle przestrzegają przepisów i dokładają wszelkich starań, aby ich produkty cechowały się wysoką jakością higieniczną i zdrowotną. Dla producentów pasz dobra opinia o ich przedsiębiorstwie i oferowanych paszach ma bowiem wartość bezcenną, a ponadto jakiekolwiek problemy z jakością zdrowotną pasz spowodowałyby jej wycofanie z rynku, co również obarczone jest wysokimi kosztami.  W ocenie jakości higienicznej pasz szczególny nacisk kładzie się na zanieczyszczenia powodowane bakteriami Salmonella, które mogą być groźne zarówno dla drobiu, jak również dla konsumentów produktów drobiowych. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, Salmonella nie może być obecna w pobranych 25 gramowych próbkach paszy. Każdego roku w UE wykrywa się obecność bakterii Salmonella w około 1,8-1,9% badanych próbek paszy.

 

 

Pozostało 90% tekstu

 

Artykuł został opublikowany w Hodowcy Drobiu 3/2022. Kup to e-wydanie (12,00 zł) TUTAJ.

Czas realizacji zamówienia: do 2 dni roboczych

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.